Uit de kast

Poetin versus Homo’s,..is het echt zo erg?
maandag 4 november 2013
Poetin versus Homo’s,..is het echt zo erg?

In de radio uitzending van Uit de Kast op
zaterdag 02 november (12-13 uur)
wordt gepraat over de homofobehouding van Rusland, in relatie tot de nieuwe anti homo wetten.
Maar er wordt ook gezocht naar een antwoord op de vraag waarom Rusland hiervoor kiest.

Homoseksualiteit is in de geschiedenis van Rusland
lange tijd onderwerp van taboe en vervolging geweest.
In1917 werd homoseksueel gedrag ontdaan van het strafbare karakter, om in 1933 weer opnieuw strafbaar gesteld te worden. Zestig jaar later werd homoseksualiteit weer toegestaan en nu sinds juni dit jaar, heeft de Russische president Vladimir Poetin de omstreden wet getekend die het maken van propaganda voor homoseksualiteit strafbaar stelt.
Op grond van de wet kan iedereen die ‘niet-traditionele seksuele relaties’ propageert tegenover minderjarigen, worden beboet en/of riskeert een gevangenisstraf.
De wet is bedoeld om kinderen te beschermen. In de praktijk betekent dit dat zelfs het praten over homoseksualiteit, in het bijzijn van een minderjarige, al strafbaar is.
In Rusland zelf is het klimaat jegens homoseksuelen na het aannemen van de wet grimmiger geworden. De rechten van homo’s zijn nog verder concreet ingeperkt dan het verbieden van propaganda.
De formulering van de wet is nogal vaag, waardoor het voor homo’s in Rusland niet duidelijk is wat nu wel en niet mag.
De weerzin tegen de aanname van de wet ontketende wereldwijd - tot op de dag van vandaag - een omvangrijke hoeveelheid protesten. Protesten zoals het betekenisvolle en breed uitgemeten mediamoment van twee Russische vrouwen die goud behaalden op het WK atletiek in Moskou.
Zij grepen hun medailleuitreiking aan om te protesteren door elkaar op de mond te kussen.
Of het protest waarbij liters cola vloeiden over Times Square NY.
Homorechtenorganisaties gooiden de straten van Manhattan vol met Coca-Cola, een van de grote sponsors van de Olympische Winterspelen, en riepen de frisdrank fabrikant op de spelen te laten vallen.
Op symbolische wijze is geprotesteerd door Russische wodkaweg te spoelen en enkele Nederlandse cafés weigeren nog langer Russische wodka te schenken.
Het Russische nieuws brengt de sportwereld behoorlijk in beroering en al snel rijst de vraag of de wet ook vantoepassing is tijdens de Olympische Winterspelen 2014?
Moeten homoseksuele sporters, andere bij het team betrokkenen, of toeschouwers zich in Sochi in anonimiteit hullen, geldt de wet voor iedereen, inclusief sporters en toeschouwers van buitenaf?.
Er volgt koortsachtig overleg op het hoogste niveau.
Het debat over een boycot van de Olympische Winterspelen in Sochi barst los.
Verschillende leiders hebben zich uitgesproken tegen een boycot, zoals president Obama.
In Nederland heeft minister Jet Bussemaker aangegeven het beter te vinden om wel naar de spelen te gaan en om de kwestie daar op een gepaste manier aan de orde te stellen.
Het NOC*NSF voerde overleg met COC over de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams naar Sochi.
Het COC deed verslag van de grote zorgen in hun achterban en over signalen van twijfel over de veiligheid van betrokkenen als zij daar uiting geven aan hun seksuele geaardheid.
NOC*NSF is ongerust over de behandeling van LHBT in het algemeen in Rusland.
NOC* NSF heeft aangegeven dat het IOC van de Russische overheid de verzekering heeft gekregen dat er geen discriminatie plaats zal vinden of sancties worden opgelegd, op grond van seksuele geaardheid.
En dat het IOC doorlopend met de Russische overheid over deze garanties blijft spreken.
Later dit najaar volgt een vervolgoverleg.

Praat erover mee in onze uitzending van 2 november 2013 of laat ons weten hoe je hier over denkt?