CDA en SP over Rekenkamerrapport Woonbeleid in Capelle vanaf 2013

  • zaterdag 3 juni 2023
  • Teun Willems

De Rekenkamer is een orgaan dat besturen van steden controleert via onderzoeken. De Capelse gemeenteraad bespreekt maandag 5 juni het onderzoek naar Woonbeleid in Capelle vanaf 2013. Eén van de conclusies in dat rapport is dat de gemeente geen betrouwbare cijfers heeft van de sociale woningvoorraad in Capelle. En ook dat er veel meer vraag is naar sociale woningen dan die er zijn of gebouwd gaan worden. Terwijl er wel veel bouwplannen zijn maar veel te weinig voor sociale woningbouw. Op zn zachts gezegd heeft dit in de commissie voor veel beroering gezorgd.

Rob Nieuwveld praat met de raadsleden Jolanda den Engelsman van het CDA en Willem Vlot van de SP