Burgemeester Peter Oskam over brede coalitie en punten uit het coalitieakkoord

  • zaterdag 25 juni 2022
  • Rob Nieuwveld

Vrijdag 24 juni werd het college en het coalitieprogramma gepresenteerd. Een brede coalitie met een ruime meerderheid van de 33 zetels was iets waar ook burgemeester Peter Oskam de voorkeur aan gaf.

Rob Nieuwveld sprak met burgemeester Peter Oskam over dat college en het coalitieakkoord. Aan de orde komt dat brede college, burgerparticipatie, de wens vanuit de politiek om wijkagenten die Oskam niet ziet gebeuren, opvang van vluchtelingen en meer.