Gebiedsvisie Florabuurt wordt nog aangepast voor publicatie zegt Maarten Struijvenberg

  • donderdag 8 april 2021
  • Rob Nieuwveld

De Gebiedsvisie voor de Florabuurt is in de commissievergadering van 16 maart uitgebreid besproken.  Alle fracties behalve VVD zijn tegen de bouw van de Dotterlei flat en de bouw van woningen op de veldjes bij de Wingerd. Uiteindelijk zegde wethouder Maarten Struijvenberg toe dat hij de stukken gaat aanpassen aan de wensen van de commissie voor het ter inzage wordt gelegd.

Wat was de beweegreden van de wethouder om zo lang vast te houden aan het document waar nauwelijks steun voor is en wat is sinds 16 maart gebeurd, heeft de wethouder met de buurtcoalitie gesproken? Dat besprak Rob Nieuwveld met wethouder Struijvenberg op 3 april.