De komende 2 weken zijn essentieel voor gebiedspaspoort Rivium

  • dinsdag 15 september 2020
  • Rob Nieuwveld

Deze maand moet het gebeuren, een akkoord in de gemeenteraad over het gebiedspaspoort Rivium. Wethouder Maarten Struijvenberg wil met zijn team verder kunnen. Mobiliteit blijft een heet hangijzer maar is dat gebaseerd op oude denkwijzen over auto's want er is de fiets of scooter, de hypermoderne Parkshuttle naar het OV netwerk en de Waterbus? En wethouder Maarten Struijvenberg praat nog steeds met 5 grote investeerders, waarover?

Voorafgaand aan een raadscommissie op 16 september en de raadsvergadering op 28 september praatte Rob Nieuwveld met Maarten Struijvenberg in IJssel-nieuws van 12 september.