Leefbaar Capelle en CDA willen op de rem kunnen trappen bij Gebiedspaspoort Rivium

  • donderdag 9 juli 2020
  • Rob Nieuwveld

Leefbaar Capelle en het CDA zijn voorstanders van de ontwikkeling van het gebied Rivium volgens het Gebiedspaspoort 2.0 maar stellen "Als we het gaan doen willen we het goed doen". Dat houdt voor beide fracties in dat zij zoeken naar een manier om de vinger aan de pols te houden. Bijvoorbeeld door een motie die Leefbaar Capelle gaat voorleggen aan het college.

Rob Nieuwveld sprak in IJssel-nieuws van 4 juli met de raadsleden Gerrit Spruit namens Leefbaar Capelle en Devie Badloe voor het CDA over de voorbehouden zoals verkeer, parkeren en beschikbare wegen en overlast voor omliggende wijken.