Lage lasten in Capelle niet lang meer vol te houden

  • dinsdag 7 juli 2020
  • Rob Nieuwveld

Ook gemeente Capelle stuurde vanwege een kamerdebat op 2 juli een brief aan de ministers Ollongren en Hoekstra over de financiële positie van de gemeente. De gemeente uit haar zorgen over de sterk oplopende kosten voor jeugdzorg en WMO, de opschalingskorting in het gemeentefonds en de mogelijk forse impact van de coronacrisis op de gemeentebegroting.

Rob Nieuwveld sprak in IJssel-nieuws van 4 juli met wethouder financiën Nico van Veen over de financiële positie van de gemeente,  de invloed van corona,  de verwachtingen van het Rijk en eerst, hoe de genoemde brief afwijkt van die welke veel andere gemeenten aan de ministers zonden.