Is er in Capelle sprake van lachgasproblematiek?

  • zondag 3 november 2019
  • Rob Nieuwveld

Raadslid voor de VVD in Capelle Mels Landzaad vindt dat hinderlijk lachgasgebruik moet worden tegengegaan. Landzaad wil van het college weten of sprake is van lachgasproblematiek en zo ja of deze in kaart is gebracht.

Rob Nieuwveld sprak in IJssel-nieuws van 2 november met Mels Landzaad die uitlegt waar o.a. ampullen worden aangetroffen.