Meer somberheid en depressie onder jongeren

  • woensdag 24 februari 2021
  • Ingezonden

Je zou het niet zeggen als je jongeren naar school ziet gaan. Al fietsend hebben ze vaak de grootste lol. Toch is er veel somberheid en depressie onder jongeren. De coronacrisis doet daar nog een schepje bovenop.

We hebben het enorm goed in Nederland en toch raken steeds meer mensen somber en zelfs depressief. Ook kinderen en jongeren hebben daar meer en meer mee te maken. Maar liefst een op de vijf jongeren krijgt in zijn of haar leven met depressie te maken.

Vrolijk met een schooltas naar de les
Je treft ze dagelijks op de weg. Met een schooltas achterop de fiets of op hun rug haasten ze zich naar de les. In alle gevallen lijken ze het flink druk met elkaar te hebben en lachen ze heel wat af. Toch huist er veel somberheid onder jongeren. Volgens de organisatie Open Mind komen steeds meer kinderen en jongeren in aanraking met depressiviteit.

Twee jaar geleden concludeerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat in 2015/2017 acht procent van de 12- tot 25-jarigen psychisch ongezond was. Ruim een derde van deze groep zou in het jaar daarvoor een depressie hebben gehad, zo bleek uit een gezondheidsenquête van het CBS. Vooral meisjes bleken vaker psychisch ongezond te zijn. Daarnaast kwam psychische ongezondheid vaker voor onder 18- tot 25-jarigen dan onder 12- tot 18-jarigen.

Dagenlang thuis schoolwerk doen is niet bevorderlijk voor het humeur
Volgens het Trimbos Instituut is het enorm belangrijk om de signalen die kunnen wijzen op een depressie bij kinderen en jongeren tijdig te herkennen. Mensen die werken in het onderwijs, bij de jeugdzorg of in een huisartsenpraktijk hebben een belangrijke taak bij het signaleren en bespreekbaar maken van dit soort klachten, zodat ze indien nodig kunnen doorverwijzen naar passende hulp, zo meldt het Trimbos Instituut.

Dat is tijdens de coronacrisis lastiger geworden omdat ook veel jongeren dagenlang thuis hun schoolwerk moeten doen. Dat is niet bevorderlijk voor het humeur. De docent treffen ze louter online en dan is veel moeilijker voor docenten om eventuele negatieve gedachten te signaleren. Sowieso hebben kinderen en jongeren momenteel vooral contact met elkaar via de sociale media en treffen ze elkaar fysiek niet of nauwelijks. Hun Zebra tas staat onaangeroerd op hun kamer. Feestjes mogen niet gegeven worden, en andere uitstapjes zijn maken is lastig. Je kunt vrijwel nergens naartoe. Kortom; veel jongeren zitten thuis, treffen nauwelijks vrienden en komen veel minder vaak buiten.

Door het thuiswerken missen we sociale contacten
Sinds dit jaar zijn er onder alle leeftijden meer meldingen van depressieve klachten. Veel mensen die nu thuiswerken missen sociale contacten. Dat blijkt voor eenzame gevoelens te zorgen en somberheid. Het Trimbos Instituut hield een online-enquête onder drieduizend mensen waaruit blijkt dat sinds de uitbraak van corona in Nederland één op de drie mensen kampt met angstgevoelens, depressieve klachten of een slechte nachtrust. Eén op de tien denkt meer na over de dood dan voor de komst van corona. De helft van de ondervraagden zegt daarvoor professionele hulp te zoeken. Er is in Nederland overigens geen toename te zien in het aantal gevallen van suïcide, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het Trimbos Instituut tekent overigens aan dat de enquête niet representatief is voor de hele bevolking. De vragen werden uitgezet via sociale media en het overgrote deel, 83 procent, van de antwoorden kwam van vrouwen. Toch geeft de enquête volgens de onderzoekers aan dat corona een grote impact heeft op het geestelijk welzijn van de bevolking.

Het liefst zouden ze met de rugzak op weer naar het sportveld
In alle gevallen zouden depressieve gevoelens minder vaak voorkomen als we weer leuke dingen gaan doen en dat raakt vooral de kinderen en de jongeren. Weer met een groep kunnen sporten, op zaterdag voetballen en s avonds met elkaar samen kunnen zijn. Het wordt absoluut gemist. Ze zouden er dolgraag weer op uitgaan. Voetbalschoenen in de waterdichte rugzak en naar de vrienden op het sportveld. Als dat toch weer eens kon.Dit is een ingezonden artikel. Ingezonden artikelen vallen buiten de redactie van Radio Capelle.