Vuurwerkschade aan auto en huis: verzekerd of niet?

  • maandag 29 maart 2021
  • Ingezonden

Tijdens de jaarwisseling van 2020 naar 2021 was er beduidend minder vuurwerk te zien dan bij eerdere jaarwisselingen. Veel vuurwerk was namelijk verboden en dat was duidelijk zichtbaar. Al was duidelijk niet iedereen van dit verbod en werd er nog vuurwerk afgestoken. Ook was er nog een levendige handel in illegaal vuurwerk. Ongeacht of vuurwerk is toegestaan of niet; jaarlijks veroorzaakt het schade aan onder meer woningen en auto’s. Daders zijn vaak lastig op te sporen wat de vraag opwerpt wat de verzekering precies vergoedt.

Jaarlijks 15 miljoen schade
Vuurwerk zorgt ieder jaar voor ongeveer 15 miljoen euro schade aan auto’s en woningen. Ook zorgt vuurwerk vaak voor lichamelijk letsel. In de jaarwisseling van 2019 op 2020 belandden er 385 slachtoffers op de Spoedeisende-Hulpafdeling (SEH). Dat is ook een van de redenen dat de lokale fractie van de SGP in het voorjaar ook heeft gepleit voor een vuurwerkverbod in Capelle. Uiteindelijk heeft het kabinet besloten dat afgelopen jaarwisseling in heel Nederland geen vuurwerk afgestoken mocht worden. Dat besluit is genomen omdat de druk op ziekenhuizen, huisartsenposten en handhavers door corona op dit moment heel hoog is. Hierdoor is er nauwelijks tijd en ruimte om vuurwerkslachtoffers te behandelen.

Vuurwerkschade aan de auto
Autobezitters met een wa verzekering zijn niet verzekerd voor schade die wordt aangebracht aan de auto. Bij beperkt casco of een allriskverzekering wordt de schade meestal wel vergoed. Als er sprake is van brandschade, ruitschade en/of lakschade, dan valt de gedupeerde niet terug in zijn of haar schadevrije jaren. Ruitschade wordt alleen vergoed als mensen beperkt casco of allrisk verzekerd zijn. Als de auto beschadigd is geraakt door vandalisme, bijvoorbeeld omdat iemand een rotje in de uitlaat heeft gestopt, dan wordt deze schade alleen vergoed als de automobilist een allriskverzekering heeft. Daarnaast valt men terug in het aantal schadevrije jaren. Ook moet er een eigen risico betaald worden. Uiteraard is voorkomen altijd beter dan genezen. Wie een garage heeft, zet de auto het beste binnen met oud en nieuw. Ook een beschermende hoes kan eventueel uitkomst bieden.

Vuurwerkschade aan huis en/of de inboedel
Schade aan het huis is verzekerd met een opstalverzekering, bijvoorbeeld als er brandschade is aan het dak. Een opstalverzekering is een verzekering die schade aan de opstal, de buitenkant, dekt. Denk hierbij aan het dak, de kozijnen of de schuur. Zaken als smelten en schroeien vallen meestal alleen onder een uitgebreide, allrisk opstalverzekering. Of dit het geval is, kan worden teruggelezen in de polisvoorwaarden. Is er een ruit gesneuveld? Dan valt dit onder de glasverzekering. Deze verzekering maakt weer onderdeel uit van de opstalverzekering. Check dit vooral even bij de verzekeraar. Heeft iemand vuurwerk door de brievenbus gegooid en zijn hierbij spullen beschadigd, bijvoorbeeld het laminaat of een kast? Dan kan dit gemeld worden bij de inboedelverzekeraar. Als er sprake is van vandalisme of roekeloos gedrag verwachten verzekeraar wel dat er aangifte wordt gedaan en is bewijs van de aangifte een voorwaarde.Dit is een ingezonden artikel. Ingezonden artikelen vallen buiten de redactie van Radio Capelle.