Nieuws uit de regio

Nieuwstip? E-mail redactie@radiocapelle.nl

GEPUBLICEERD OP:
woensdag 24 februari 2021

Gemeente Zuidplas presenteert ontwerp omgevingsvisie

Het college van burgemeester en wethouders heeft de ontwerp omgevingsvisie vrijgegeven voor ter inzagelegging. Vanaf 4 maart t/m 8 april kunnen zienswijzen op de ontwerp omgevingsvisie ingediend worden. Op 11 maart aanstaande organiseert de gemeente een digitale bijeenkomst waarin zij de ontwerp omgevingsvisie presenteert.  

GEPUBLICEERD OP:
maandag 22 februari 2021

Het college stemt in met het ontwerpbestemmingsplan Hoogspanningsstation Zevenhuizen

Vorige week dinsdag 16 februari heeft het college van de gemeente Zuidplas ingestemd met het bestemmingsplan voor het Hoogspanningsstation. Het plan ligt van 25 februari t/m 7 april a.s. fysiek ter inzage op het gemeentehuis. Digitaal is het plan vanaf 25 februari beschikbaar op https://www.zuidplas.nl/bestemmingsplannen en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is mogelijk om tot 7 april zienswijzen in te dienen. Het streven is om het bestemmingsplan voor het hoogspanningsstation nog voor de zomer vast te stellen.  

GEPUBLICEERD OP:
maandag 22 februari 2021

Gemeente Zuidplas biedt hulp aan getroffenen kindertoeslagaffaire

De Gemeente Zuidplas gaat hulp bieden aan de gezinnen die getroffen zijn door de landelijke problemen met de kinderopvangtoeslag. In totaal gaat het om minimaal 29 gezinnen uit  de gemeente Zuidplas die zich bij de Belastingdienst gemeld hebben. Denk hierbij aan hulp rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg of de opvoeding van de kinderen. 

GEPUBLICEERD OP:
vrijdag 12 februari 2021

Voorlichting schulden voorkomen door Welzijn Zuidplas

Op vrijdag 19 februari organiseert Welzijn Zuidplas binnen haar online jongeren platform ‘Blok Mania’ een live Webinar in samenwerking met Raad en Daad. Het Thema is financiële problemen onder jongeren voorkomen. Misschien is je bijbaantje wel weggevallen door corona, of wordt je bijna 18! Je inkomsten kunnen dan snel veranderen. Over deze en andere onderwerpen gaan wij in gesprek.

GEPUBLICEERD OP:
dinsdag 9 februari 2021

Gemeente Zuidplas krijgt een vaccinatielocatie

De GGD Hollands Midden heeft de gemeente Zuidplas gevraagd een vaccinatielocatie te openen voor het inenten van bewoners tegen het coronavirus. De gemeente heeft daarom Sporthal de Kleine Vink geselecteerd. Dit vanwege de toegankelijkheid, gunstige ligging en goede bereikbaarheid.  

GEPUBLICEERD OP:
zondag 7 februari 2021

Steeds meer leerlingen op de Bredeschool Essezoom

De bouw en oplevering van de woningen in Essezoom gaat voorspoedig. Veel mensen vinden er een plek om te wonen. Hieronder veel gezinnen met jonge kinderen. De basisscholen die gehuisvest zijn in de Bredeschool Essezoom, de OBS Prins Willem Alexander en de Gideonschool, ontvangen wekelijks verzoeken van ouders om hun kinderen in te schrijven. Het aantal aanmeldingen is aanzienlijk hoger dan vooraf was ingeschat. 

GEPUBLICEERD OP:
dinsdag 2 februari 2021

Impulsregeling voor Rotterdam Bluegrass Festival

De gemeente Rotterdam heeft het jaarlijkse Rotterdam Bluegrass Festival opgenomen in de impulsregeling en kent het festival daarmee twee jaar lang extra subsidie toe. Dit betekent dat het festival een groter budget heeft en daarmee de gewenste en benodigde professionaliseringsslag kan slaan.

GEPUBLICEERD OP:
dinsdag 2 februari 2021

Centrum Camino overhandigt symbolisch bloemen op Wereldkankerdag

Het bestuur van Centrum Camino heeft symbolisch bloemen overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders van Zuidplas. Dit gebeurde digitaal in het kader van Wereldkankerdag op donderdag 4 februari. Ook alle geregistreerde bezoekers van het regionale inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten hebben een kaart met symbolische bloem afbeelding van een Primula gekregen. Zodra de corona-situatie het toelaat krijgen zij allemaal een echte Primula thuisbezorgd.