Nieuws uit de regio

Nieuwstip? E-mail redactie@radiocapelle.nl

GEPUBLICEERD OP:
maandag 4 oktober 2021

Koninklijke onderscheiding voor de heer B.J. de Deugd

Donderdag 30 september jl. heeft de heer B. J. (Ben) de Deugd uit Nieuwerkerk aan den IJssel uit handen van burgemeester Han Weber een Koninklijke onderscheiding ontvangen. De heer de Deugd is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege onder andere zijn verdiensten voor het totale welzijnswerk in de gemeente Zuidplas. Ben de Deugd werd tijdens een bestuursvergadering en in het bijzijn van genodigden aangenaam door burgemeester Han Weber verrast.

GEPUBLICEERD OP:
woensdag 21 juli 2021

Keuzes maken noodzakelijk in Zuidplas

Om tot een structureel sluitende begroting te komen moeten er in de gemeente Zuidplas keuzes gemaakt worden. Bezuinigingen zijn op dit moment noodzakelijk. Het college van burgemeester en wethouders bereidt deze keuzes voor, de gemeenteraad beslist tijdens de behandeling van de begroting op 9 november welke daadwerkelijk uitgevoerd moeten worden.

GEPUBLICEERD OP:
maandag 19 juli 2021

Omgevingsvisie gemeente Zuidplas is vastgesteld

Zuidplas wil de dorpse kwaliteiten behouden en versterken. Om dat te doen heeft de gemeenteraad de omgevingsvisie voor Zuidplas op 13 juli vastgesteld. In de omgevingsvisie staan de doelen voor de fysieke leefomgeving met een stip op de horizon voor 2040. Daarin staat omschreven hoe wij in de toekomst fijn kunnen wonen, werken en recreëren. Deze omgevingsvisie is een van de nieuwe kerninstrumenten van de Omgevingswet. De Omgevingswet bundelt alle wetten over de fysieke leefomgeving en gaat naar verwachting in 2022 in. Een van de doelen van de wet is meer ruimte te geven aan maatschappelijke initiatieven en samenwerking tussen gemeente, inwoners en belanghebbenden.

GEPUBLICEERD OP:
zaterdag 3 juli 2021

Welzijn Zuidplas wordt Stichting Zo!

Met de start van de nieuwe stichting ZO! per 1 juli is ook een einde gekomen aan Welzijn Zuidplas. De Welzijnsorganisatie was een samenwerkingsverband tussen de stichting Samen Zuidplas en de NPV, afdeling Zuidplas. Samen bestierden zij deze brede organisatie in het sociale domein, met meer dan 20 medewerkers en enkele honderden vrijwilligers.

GEPUBLICEERD OP:
vrijdag 2 juli 2021

Zuidplas, Grondbank en provincie ondertekenen bestuurlijke overeenkomst

Op 1 juli 2021 hebben de gemeente Zuidplas, Grondbank RZG Zuidplas en provincie Zuid-Holland samen hun handtekening gezet onder een bestuurlijke overeenkomst over de integrale ontwikkeling van het middengebied van de Zuidplaspolder. De overeenkomst regelt onder meer de rolverdeling tússen en investeringen ván de betrokken partijen bij de ontwikkeling.

GEPUBLICEERD OP:
maandag 31 mei 2021

Faris el Achrafi nieuwe kinderburgemeester Zuidplas

Faris el Achrafi is gekozen tot de nieuwe kinderburgemeester in de gemeente Zuidplas. De leerling van de Meester Lalleman in Moordrecht kreeg op woensdag 26 mei naar aanleiding van zijn presentatie de meeste punten van de huidige en van de nieuwe kindergemeenteraad. De 11-jarige Faris neemt in het nieuwe schooljaar de functie over van de huidige kinderburgemeester Anna Lamot.

GEPUBLICEERD OP:
maandag 31 mei 2021

Dag van de Groene Kinderopvang

Ieder jaar op de derde dinsdag in mei organiseert de Stichting Groen Cement de dag van de Groene Kinderopvang. Aangezien locatie Het Gruttonest in Moordrecht van IJsselkids Kinderopvang een groene kinderopvang is, konden zij niet achter blijven. Daar zijn ze namelijk al langer ‘bezig met groen.’

GEPUBLICEERD OP:
woensdag 26 mei 2021

Vierjarige subsidie buurtbemiddeling Kwadraad verlengd

De vierjarige instellingssubsidie voor Buurtbemiddeling door de Stichting Kwadraad is verlengd. Wethouder Daan de Haas en Richard Schuit, regiodirecteur van Kwadraad, zetten afgelopen week hun handtekening onder de overeenkomst voor de periode 2021-2024. Het college hecht veel waarde aan een goed functionerend aanbod van Buurtbemiddeling in de gemeente Zuidplas.

GEPUBLICEERD OP:
vrijdag 21 mei 2021

Gemeenteraad Zuidplas zegt ja tegen de ontwikkeling van het Middengebied Zuidplaspolder

Op woensdagavond 19 mei 2021 heeft de gemeenteraad van Zuidplas ingestemd met de ontwikkeling van een nieuw dorp met 8.000 woningen, een vernieuwend landschap en twee nieuwe bedrijventerreinen in het Middengebied Zuidplaspolder. Hiermee schrijft de gemeente Zuidplas geschiedenis. Sinds de jaren 70 van de vorige eeuw is er in Nederland geen zelfstandig dorp meer van deze omvang met een nieuwe naam gerealiseerd.