Com-Wonen & PWS verder als "Havensteder"

  • zondag 3 juli 2011
  • Redactie

De woningcorporaties PWS en Com-Wonen zijn met ingang van deze maand officieel gefuseerd. De nieuwe naam van de organisatie is Havensteder. De combinatie bezit zo'n 50.000 verhuurbare woningen, bedrijfsruimten, garageboxen en parkeerplaatsen. De waarde hiervan ligt rond de 2,5 miljard euro.

De directeur van PWS Wonen, Hedy van den Berg heeft de leiding van het nieuwe bedrijf. Zij verdient een salaris van 170.000 euro per jaar. Topvrouw Margriet Drijver van Com-Wonen heeft het bedrijf verlaten en krijgt een jaarsalaris mee. Het gaat om een bedrag van iets onder de 200.000 euro.

De nieuwe organisatie wil haar positie versterken door het aantal goedkope huurwoningen te verminderen en meer koopwoningen te bouwen. Door de fusie gaan in 2013 in totaal 44 banen verloren. Gedwongen ontslagen zijn niet uitgesloten.

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 3 juli 2011