Vragen over OPOCK schuld

  • zondag 15 mei 2011
  • Redactie

De vermeende schuld van 2 miljoen euro van de OPOCK heeft vele vragen opgeroepen bij verschillende Capelse politieke partijen, zo blijkt na de afgelopen raadsvergadering. De OPOCK is in Krimpen en in Capelle verantwoordelijk voor het basisonderwijs van een groot deel van de Capelse Jeugd.

De Partij van de Arbeid en D66 vinden dat het college nader moet onderzoeken waarom het tekort nu pas bekend is geworden binnen de gemeenteraad. Terwijl het college al langer hiervan op de hoogte was. Ook stellen de partijen vragen rond de benoeming van bestuursleden van de OPOCK.

“Doordat wethouder van Sluis niets weet van een benoeming door de gemeenteraad, terwijl in Krimpen deze benoeming wel heeft plaatsgevonden, is een situatie ontstaan, waarbij de raad haar controlerende taak niet goed en tijdig heeft kunnen uitvoeren”, vindt Josien van Capelle, van D66.

Volgens Martin Ponte van de PvdA is de situatie ook niet zo erg als geschetst wordt door Leefbaar Capelle en de VVD. "Er zijn plausibele verklaringen voor de ontstane tekorten en de gang van zaken het afgelopen jaar. Ook is er een goed, door de accountant afgedekt en gecomplimenteerd plan van aanpak van OPOCK", aldus Ponte.

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 15 mei 2011