Capelle heeft rode cijfers, wikt en weegt: wat gaat dat betekenen voor de stad en haar bewoners?

  • donderdag 13 juni 2024
  • Rob Nieuwveld

De gemeente Capelle aan den IJssel bevindt zich in een financieel zware periode. De jaarrekening 2023 wordt afgesloten met een tekort van 4,65 miljoen euro en de voorjaarsnota 2024† noemt een†begrotingstekort van 4,72 miljoen euro. Het ontbrekende geld zal geleend moeten worden. Wethouder Rik van Woudenberg zei op 25 mei al bij deze omroep zich grote zorgen te maken.

In de voorjaarsnota kijkt het college vooruit naar de toekomst van Capelle en haar inwoners. Het laat de voortgang van de belangrijkste beleidsmatige plannen van de gemeente zien en het financiŽle perspectief.

Het college en de gemeenteraad staan nu voor de uitdaging. "Hoe ga je om met onzekerheid en in tijden van verandering." Dat zei voormalig SGP raadslid en accountant Aad Terlouw op 9 maart bij Radio Capelle. "Je hebt een visie en een plan nodig". Is dat er? De komende weken gaan raad en wethouder met elkaar in gesprek over de financiŽn van 2024, 2025 en verder.†

Een van de worstelingen van het college en met name wethouder Rik van Woudenberg is de balans tussen uit te voeren taken enerzijds en het geld dat de gemeente voor die taken krijgt van het Rijk anderzijds. Er zijn te veel taken voor het geld dat ontvangen wordt. De Vereniging Nederlandse Gemeenten, de VNG, spreekt het Rijk daarop aan vanuit allerlei hoeken. Of het iets verandert aan het geld dat het Rijk beschikbaar stelt is de vraag. Dus is de overweging ook in Capelle of men die taken nog wel allemal wil en kan uitvoeren. Kan de gemeente en/of de VNG dusdanig 'met vuisten op tafels slaan' dat de geldstroom naar de gemeente(n) toeneemt?

In landelijke media is te lezen dat veel gemeentes zich dus grote zorgen over hun financiŽle situatie.† Het woord 'bezuinigingen' zingt al langer rond en waar Capelle dan steeds de dans leek te ontspringen, staat het voor grote uitdagingen. Rik van Woudenberg wil blijven investeren en schrijft wel aan de raad: "Desondanks voeren we niet acuut allerlei bezuinigingen door met alle gevolgen van dien, houden we onze zorg en dienstverlening volledig in stand en blijven de lokale lasten van onze inwoners laag."

De gemeente leent geld om de gaten te dichten. Gaat de gemeenteraad daar in mee of gaat men het tekort halen bij bewoners en andere gebruikers van de stad. De stap om de lokale lasten te verhogen is altijd ver weg geweest en werd binnen de gemeenteraad gezien als iets dat je niet doet in Capelle. Hetzelfde geldt voor bezuinigen. Wethouder Rik van Woudenberg heeft een lijst opgesteld met posten waarover scherpe keuzes gemaakt moeten worden. Tegelijkertijd schrijft de wethouder aan de raad "We moeten†voor de korte en lange termijn blijven investeren in onze stad en onze inwoners."

De Voorjaarsnota 2024 wordt op 24 en 26 juni 2024 in de commissies besproken en op 8 juli 2024 in de raad. Wat daar uit komt zal men meenemen in het zomerreces want het jaar 2025 waar Rik van Woudenberg zich ook grote zorgen over maakt is niet ver weg.

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 13 juni 2024