60 sociale huurwoningen in nieuw gebouw met 70 meter hoge woontoren op plek ING-gebouw

  • vrijdag 19 april 2024
  • Rob Nieuwveld

Een 70 meter hoge woontoren in het centrum van Capelle aan den IJssel. Daar zal Capelle aan moeten wennen, want de kans dat die er komt is vrijwel zeker. De Caapse Vaan zoals de nieuwbouw zou gaan heten komt op de plek van het voormalige ING-gebouw. Of dat de aanzet is naar meer gebouwen rond De Koperwiek met zo'n hoogte ligt nog ter discussie bij de gemeenteraad. Op dit moment zijn de hoogste gebouwen in het centrum het gemeentehuis (55 meter) en de Vijverhof (50 meter).

Vanaf 2020 is al sprake van een mogelijke woontoren van 70 meter hoog aan de Kerklaan 450. Daar, waar nu nog het voormalige ING gebouw staat, komt nieuwbouw. Ook dat stond al vast en in dat proces zijn omwonenden in ruime zin meegenomen. Dat er 30 procent sociale woningen binnen het totaal van ongeveer 210 woningen komt in het complex, is de afgelopen maanden aan de orde gekomen.

Lees ook: Toch nog kans op woningbouw met toren van 70 meter hoog op ING locatie Kerklaan

Nog niet definitief
Het plan van de 70 meter en de sociale woningen is nog niet een gedane zaak. Want de huidige eigenaar HIG Vastgoed zal dan eerst grond en gebouw moeten verkopen aan ontwikkelaar Studio ZE. HIG had namelijk al in verschillende bijeenkomsten te kennen gegeven geen ontwikkelaar van sociale woningen te zijn. Studio ZE echter wel en die staat klaar om eigenaar te worden. Mits de gemeenteraad akkoord gaat met het totale plaatje.

"Daar speelt de 'Nota van Uitgangspunten' een grote rol bij", zegt wethouder Jannes van der Heide tegen Radio Capelle. "Op basis van die nota kan Studio ZE zeggen dat er veel raakvlakken in zitten, dat het realiseerbaar is. Dan moet er wel finetuning plaatsvinden en dient het Q-team zijn akkoord nog te geven, maar dan kan de overdracht van HIG naar Studio ZE  wel plaatsvinden." Het college staat achter het ontwerp dat nu voorligt.

Wat wordt De Caapse Vaan?
De nieuwbouw zal deels de 70 meter hoge woontoren zijn en deels laagbouw. De verdeling van woningen is 30 procent sociaal, 40 procent middenhuur en 30 procent vrije sector. Welke corporatie de sociale woningen gaat verhuren is nog niet bekend, volgens wethouder Jannes van der Heide wordt met verschillende partijen gesproken. De invulling van de plint (begane grond) zal onder andere bestaan uit sociale ontmoetingsplekken en gezondheidzorgfuncties. Het nieuwe gebouw komt meer richting metrobaan. Dan sluit de ingang van de inpandige parkeergarage beter aan op de Duikerlaan.

Komen er dan nog meer 70meter hoge gebouwen?
Wat nog vastgesteld dient te worden is de Centrumvisie.

Wat wil de gemeenteraad richting de toekomst met het centrum? Er liggen plannen voor meer hoogbouw bij De Koperwiek, zoals boven de Albert Heijn. "Die plannen voor andere nieuwbouw worden bevroren. Eerst komt de nieuwe Centrumvisie met een Nota Hoogbouw, dat is nog een kader dat we gaan creëren. In principe staan we hoogbouw toe bij alle OV-knooppunten, dat is al in de Stadsvisie besproken. Hoe hoog nieuwe gebouwen in het centrum mogen zijn, wordt nog besproken met de gemeenteraad. Dan wordt ook stedenbouwkundig gekeken wat er in die visie past. Een stedenbouwkundige heeft ook naar het ontwerp van De Caapse Vaan gekeken", zegt Van der Heide.

Hoe nu verder?
Er komt eerst een commissievergadering om politieke vragen over De Caapse Vaan te stellen. Dan is er op 8 juli een raadsvergadering. Als daar een besluit valt, kan er een anterieure overeenkomst gesloten worden. Eind 2024 zou er een concept-omgevingsvergunning kunnen zijn. Architect Niels de Vries laat aan Radio Capelle weten dat het concept dat er nu is ongeveer 70 procent is van wat het uiteindelijk gaat worden. Allerlei partijen gaan nog opmerkingen maken en wensen voorleggen, wat gaat leiden tot een definitief ontwerp.

Foto impressie: Studio ZE/Capelle aan den IJssel

Gerelateerde artikelen:
Geen gerelateerde berichten gevonden.
Meer nieuws van 19 april 2024