Leeftijd deelname Fit en Beweegfonds verlaagd naar 55 jaar

  • donderdag 22 februari 2024
  • Rob Nieuwveld

Mensen vanaf 60 jaar kunnen voor de kosten van sporten of bewegen bij sportclubs, zoals bijvoorbeeld tennis, voetbal of gymnastiek een financiële bijdrage krijgen uit het Fit en Beweegfonds.  Die leeftijdsgrens is nu verlaagd van 60 naar 55 jaar.

Dat fonds is in 2023 opgericht door de gemeente voor inwoners van Capelle die een laag inkomen hebben. Dan gaat het om een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum óf een schuldhulpverlening óf AOW zonder aanvullend pensioen. Wat het wettelijk sociaal minimum is is hier op de website van het UWV te lezen.

Naast sporten of bewegen bij sportclubs is het ook bedoeld voor speciale beweegactiviteiten voor ouderen bijvoorbeeld georganiseerd door Sportief Capelle. Meer informatie hierover is hier te lezen op de website van Sportief Capelle.

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 22 februari 2024