Vragenlijst voor profiel nieuwe burgemeester bijna 1200 keer ingeleverd

  • donderdag 8 februari 2024
  • Rob Nieuwveld

De Capelse gemeenteraad heeft Capelle de gelegenheid gegeven om betrokken te zijn bij het vaststellen van een profielschets van de nieuw te benoemen burgemeester. Inwoners van Capelle en mensen die in Capelle werken konden tot 30 januari een vragenlijst invullen die meehelpt bij het vaststellen van een profielschets voor de nieuwe burgemeester.  De vragenlijst is door 1182 mensen ingeleverd.

Benne Kerver, fractievoorzitter van Leefbaar Capelle en lid van de vertrouwenscommissie: "Ik denk dat we met het aantal zeker blij mogen zijn. Het geeft een goed beeld van de wensen van Capelle. Ook hebben we met de Raad een paar mooie quotes kunnen ophalen bij de Capellenaren en ook via de maatschappelijke partners. Daar kon je echt de diepte ingaan wat de wensen zijn. Al met al denk ik dat we ruim voldoende input hebben om de profielschets te maken."

De vertrouwenscommissie, die de gemeenteraad vertegenwoordigt in de zoektocht naar een nieuwe burgemeester, voert gesprekken met onder andere bewoners, maatschappelijke organisaties, de kinderraad, de jongerenraad en de Adviesraad Social Domein. Uiteindelijk wordt tijdens de raadsvergadering op donderdag 21 maart het profiel vastgesteld. Daarna start de zoektocht naar de persoon die bij dat profiel past. Het is de bedoeling dat de nieuwe burgemeester in september aantreedt.

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 8 februari 2024