Gemeente, Havensteder en Huurdersraad leggen afspraken voor wonen in Capelle vast

  • donderdag 1 februari 2024
  • Rob Nieuwveld

De gemeente, de woningcorporatie Havensteder en de Huurdersraad Capelle hebben met elkaar afspraken gemaakt over wonen in Capelle. Het zijn afspraken over de leefbaarheid, het toegankelijk houden van de sociale woningvoorraad, de inzet op specifieke doelgroepen en het mogelijk houden van goed en betaalbaar wonen in Capelle.

De drie partijen zetten samen in op het vergroten en behouden van de leefbaarheid in de wijken. Ze werken samen om betalingsproblemen, schulden en huisuitzettingen tijdens huur te voorkomen. Om woonoverlast te bestrijden is er binnen de wijken een stadsmarinier actief.

Er komt een aanpak om de bestaande woningvoorraad beter te benutten. Hoe kun je ouderen laten doorstromen naar een andere, passende woning. Dan komen die woningen die de ouderen verlaten, beschikbaar voor anderen.
Ook  moet de slaagkansen voor een sociale woning vergroot worden met betaalbare huren.

Havensteder en de gemeente werken aan een sociale woningvoorraad die niet alleen schoon, heel en veilig is, maar ook duurzaam en groen. Die verduurzaming zal niet alleen bijdragen aan een beter klimaat, ook wordt het zichtbaar in lagere woonlasten van de huurder. In 2024 en 2025 isoleert Havensteder ongeveer 750 woningen. Uiterlijk in 2028 zijn alle woningen met E, F en G-labels verbeterd. Ook plaatst Havensteder de komende vijf jaar circa 4.000 zonnepanelen op de woningen waar zij eigenaar van zijn.

Foto: Jan Kok

Gerelateerde artikelen:
Geen gerelateerde berichten gevonden.
Meer nieuws van 1 februari 2024