Benoeming Dick van Sluis tot wethouder in Capelle loopt af door onbesliste stemming

  • dinsdag 26 september 2023
  • Rob Nieuwveld

Omdat Ans Hartnagel ziek is en niet op korte termijn weer terug in het College werd verwacht, heeft zij het college per brief van 6 september gevraagd haar verlof wegens ziekte te verlenen voor een termijn van zestien weken. Op het verzoek van mevrouw Hartnagel heeft het college van Burgemeester en Wethouders op 12 september 2023 positief besloten. Leefbaar Capelle is vervolgens gevraagd om een tijdelijke vervanger voor te dragen. Leefbaar kwam met Dick van Sluis als kandidaat. Gisteravond werd in de gemeenteraad over de benoeming gestemd.

Dat kwam uit op 16 voor en 16 tegen waarop de stemming is gestaakt. Burgemeester Peter Oskam liet weten dat volgens de wet de raad bij de volgende raadsvergadering - 13 november - daar opnieuw over moet stemmen. In de hoop dat alle 33 raadsleden er dan zijn zodat er geen gelijk aantal uit de stemming komt. Het stemmen was anoniem dus er is niet officieel te zien wie voor en tegen hebben gestemd.

Dick van Sluis was al wethouder van april 2010 tot en met oktober 2019. Per 1 november 2019 begon van Sluis bij de RET als manager Risk en Veiligheid. Tegenover deze omroep bevestigde Dick van Sluis dat er een nette overeenkomst is om afscheid van de RET als werknemer te nemen.

Foto: Leefbaar Capelle

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 26 september 2023