Gemeente Capelle doet mee aan Brandbrief 13 gemeenten aan Eneco over tarieven stadsverwarming

  • woensdag 22 februari 2023
  • Rob Nieuwveld

Gemeente Capelle aan den IJssel is één van de dertien gemeenten die Eneco vragen om het verhoogde tarief voor stadswarmte te heroverwegen. Dat deden die gemeenten in een brief gisteren aan de Raad van Bestuur van de energiereus. Eneco verhoogde per 1 januari 2023 het tarief voor stadswarmte. Dat kan de problemen bij veel inwoners van gemeenten die de energienota's al niet kunnen betalen nog eens verhogen.

In Capelle zijn de wijken Schollevaar en Fascinatio aangesloten op stadswarmte. Eneco heeft in Capelle het alleenrecht op die stadsverwarming. Je kunt dus niet veranderen van leverancier. Eneco hanteert per 1 januari 2023 een tarief van ruim 90 euro per gigajoule (GJ), het maximaal toegestane bedrag dat is vastgesteld door de Autoriteit Consument & Markt.  Dit is het maximale bedrag per GJ warmte dat je met een warmtenetaansluiting betaalt voor je verbruik bóven 37 GJ. Tot een verbruik van 37 GJ betaal je €47,38. Dit is het energieprijsplafond voor warmte. 

In de brief verzoeken de gemeenten Eneco het tarief te heroverwegen. De gemeenten vragen om uitleg van het verhoogde tarief.  Ze roepen Eneco op om hen "mee te nemen in hoe deze tarieven tot stand zijn gekomen komen, met het oog op betaalbaarheid en draagvlak".  Er klinkt voorzichtigheid in de brief. Dat komt deels omdat de gemeente sinds 2020 geen aandeelhouder meer is van Eneco. Tot die verkoop konden wethouders van bijvoorbeeld gemeente Capelle druk uitoefenen op besluiten van Eneco, dat is in die rol niet meer zo.

Verwijzend naar de problemen die veel mensen hebben met de betaalbaarheid van energienota's schrijven de gemeenten ook: "U heeft ervoor gekozen om het maximale tarief te hanteren, binnen de bandbreedte van de ACM (Autoriteit Consument & Markt red.). Met deze brief willen wij onze grote zorgen kenbaar maken over de gevolgen van dit tarief voor de betaalbaarheid van de stadswarmte voor onze inwoners. Ondanks het prijsplafond van rijkswege leidt het gebruiken van stadswarmte met dit maximale tarief tot flink hogere maandlasten."

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 22 februari 2023