Alle ogen gericht op burgerschap tijdens jaarlijkse studiedag BLICK op onderwijs

  • donderdag 6 oktober 2022
  • Max Theodoridis

Woensdag was het weer tijd voor de jaarlijkse studiedag voor medewerkers van alle BLICK scholen. De speciale dag stond in het teken van burgerschap met de boodschap ‘oog voor elkaar’ en vond deels plaats in het Isala theater. 

BLICK op onderwijs staat voor ‘Boeiend Leren In Capelle en Krimpen’ en biedt openbaar onderwijs aan acht basisscholen, één school voor speciaal basisonderwijs en het EYE College. Ter gelegenheid van de Dag van de Leraar organiseerde de organisatie ook dit jaar weer de jaarlijkse studiedag om alle onderwijsprofessionals in het zonnetje te zetten. "Onze BLICK-dag zorgt voor verbinding tussen onze scholen, we laten ons gezamenlijk inspireren en delen ervaringen", vertelt voorzitter van het bestuur Esmée Smit. Tot haar grote blijdschap kon de BLICK-dag na twee jaar dan ook eindelijk weer live plaatsvinden. 

Het fysieke bijeenkomen is volgens de voorzitter van het bestuur van enorme meerwaarde om met alle medewerkers samen te bouwen aan het thema burgerschap. Want in het openbaar onderwijs oefenen leerlingen al op jonge leeftijd om met andere meningen om te gaan aan en aan de democratie deel te nemen. Hierbij leren zij bijvoorbeeld hoe Nederland bestuurd wordt, maken zij kennis met democratische activiteiten, maar leren ze ook om naar elkaars mening te luisteren en om te gaan met mensen die van hen verschillen.
 
Gelijke kansen voor iedereen
Ook burgemeester Peter Oskam was op deze speciale dag aanwezig om mee te praten over burgerschap: "Burgerschap gaat wat mij betreft over het hebben van gelijke kansen voor iedereen. En als je die kansen krijgt, dan moet je die als jongeren ook echt pakken en meedoen aan de samenleving. Dat helpt om, met kennis en vaardigheden, uit te groeien tot een betrokken burger."Onder leiding van leraar van het jaar Ismail Aghzanay nam de burgemeester 's ochtends deel aan een panelgesprek met leerkrachten, ouders en leerlingen. Hierbij spraken zij onder anderen over onderwerpen zoals het belang van scholen als plek om te leren, veiligheid in de wereld en het verbeteren van het milieu. Na afloop sprak burgemeester Oskam over zijn visie op burgerschap en de rol van de gemeente hierbij. "Als overheid moeten wij een veilige leefomgeving realiseren, maar als burger, jong en ouder, heb je wel de verantwoordelijkheid daar ook wat aan te doen. Veiligheid is ieders verantwoordelijkheid".
 
Zingen met zelfvertrouwen
Het ochtenddeel werd afgesloten met een muzikaal intermezzo door leerlingen van OBS de Catamaran. Dit intermezzo bestond uit een demonstratie van 'Zingen met zelfvertrouwen', een lespakket ontwikkeld door zangeres Trijntje Oosterhuis. De Amsterdamse zangeres was dinsdagochtend aanwezig op de Capelse basisschool om de kinderen meer zelfvertrouwen bij te brengen. Zo heeft ieder kind zijn eigen stem, maar durft niet ieder kind deze te laten horen. Door deze inspirerende workshop vulden de leerlingen het Isala theater dan ook met veel zelfvertrouwen.

Bekijk de video hieronder voor een impressie van deze workshop: Lees ook: Capelse basisschool barst van het zelfvertrouwen na zangworkshop Trijntje Oosterhuis
 
Inspireren én leren
Na het ochtendprogramma in het Isala Theater, werd de BLICK-dag voortgezet op het EYE College. Daar zijn collega’s met elkaar op zoek gegaan naar de vraag ‘Waar staan wij voor op onze scholen?’ Medewerkers van de verschillende BLICK-scholen werden hiervoor bewust in groepen gemixt om elkaar te inspireren en van elkaar te leren. "Het leren van en met elkaar is één van de kernwaarden van BLICK op onderwijs. Dat we dit nu met alle collega’s live in het EYE College kunnen doen, levert zoveel moois op", vertelde bestuurslid Dennis van Zundert trots. "Dan zie je wat we hebben gemist in de twee corona-jaren."

Foto's: Jan Kok

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 6 oktober 2022