De regio moderniseert, maar hoe pakken we Park Hitland aan?

  • donderdag 22 september 2022
  • Sjoerd de Graaff

De toekomstvisie van Park Hitland moet geactualiseerd worden, dat vindt het bestuur van Recreatieschap Hitland. Datzelfde bestuur stelt iedereen in de gelegenheid om mee te denken aan de kansen en wensen voor de toekomst van het park. 

Samen met een extern adviesbureau en de input van omwonenden en frequente bezoekers moet er eind dit jaar een toekomstvisie klaarliggen voor de komende tien jaar. Een aantal thema's zijn speerpunten voor de toekomstvisie, zoals inclusiviteit, klimaat, sport en gezondheid. Door het bureau zijn verschillende deelonderzoeken uitgevoerd die inzicht geven in kansen voor de toekomst: een inwoneronderzoek, beleidsanalyse en doelgroep-analyse.

Inwoneronderzoek
In een online vragenlijst die medio mei gepubliceerd is konden alle inwoners van Zuidplas, Capelle en Ouderkerk hun mening geven over diverse onderwerpen. In totaal hebben ruim 500 respondenten de enquête ingevuld; ongeveer een derde van de respondenten kwamen uit Zuidplas, twee derde waren inwoners van Capelle aan den IJssel. Het grootste gedeelte van de respondenten bezoekt Park Hitland maandelijks tot wekelijks of zelfs dagelijks. De activiteiten die mensen het meest doen zijn gewoon een ommetje maken, wandelen of fietsen. Als waardering komt het cijfer dat men aan Park Hitland geeft op een gemiddelde uit van een 7,6.

Meedenkavonden
Eind juni vond een eerste meedenkavond plaats, waar meer dan 50 vertegenwoordigers van bewoners- en belangengroepen op uitnodiging hebben meegedacht over een zevental thema’s met betrekking tot de actualisering van de toekomstvisie voor Park Hitland. Een duidelijke uitschieter is het thema ‘Hitland natuurlijk’: over het belang, behoud en (beter) beleven van de natuur en de biodiversiteit in Hitland. Begin oktober denkt dezelfde groep tijdens de tweede meedenkavond mee over de eerste resultaten van het onderzoeksbureau en wordt er gekeken tot welke acties dit nu moet leiden. Met deze laatste input kan het bureau zijn advies voor de nieuwe Toekomstvisie presenteren aan het bestuur van Recreatieschap Hitland. Voor meer informatie over de totstandkoming van de vernieuwde Toekomstvisie en de online vragenlijst kun je terecht op de website van Park Hitland.

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 22 september 2022