Spannende weken voor waterbeheerders in Capelle, de rivierafvoer zal méér gaan dalen

  • vrijdag 5 augustus 2022
  • Thomas Bresser

Het gaan spannende weken worden voor de waterbeheerders in onze regio. De rivierafvoer zal de aankomende weken nog meer gaan dalen, omdat er in Nederland, Duitsland en Zwitserland nauwelijks regen gaat vallen de komende weken. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard wil voorkomen dat de waterstanden in onze regio te ver gaan uitzakken. Dit zou gevaarlijk zijn voor onze waterkeringen en de waterkwaliteit van onze rivieren.

De Hollandsche IJssel, waar Capelle 'aan den IJssel' aan ligt, kent op dit moment een zodanig lage rivierafvoer, dat het zout vanuit de zee de IJssel kan oprukken. Het water van de IJssel wordt bij Moordrecht bij de Ringvaart ingestroomd door het Hoogheemraadschap, vanuit daar komt het water weer in het Capelse deel van de IJssel terecht. Zo houdt het Hoogheemraadschap de sloten op peil.

Moeilijke constructie om verzilting tegen te houden
Het zouter worden van het zoete water noemen we verzilting. Marco Vroege van het Hoogheemraadschap vertelt in een interview bij Radio Capelle: "Wij willen niet te zout water in onze sloten, want dat is slecht voor het waterleven en de landbouw. Wij proberen nu het water zo te sturen dat we het zout kunnen tegenhouden". Het Hoogheemraadschap laat nu water vanuit de Lek in, omdat de Lek minder snel zout wordt. "Al het overbodige water pompt het Hoogheemraadschap in het noorden van de Krimpenerwaard weer de Hollandsche IJssel in."

"Als inwoner van Capelle zie je hier helemaal niks van, maar achter de schermen gebeurt er heel veel", aldus Marco Vroege van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Nederland is een delta, waar rivieren uiteindelijk de zee instromen. Als de rivierafvoeren laag zijn, kan het dagelijks getij ervoor zorgen dat zout zeewater verder landinwaarts komt. Als het zoute water nog meer stroomopwaarts trekt, kan en zal ook de Hollandsche IJssel snel verzilten. De Hollandsche IJssel voert in een normale situatie weinig water af. Het getij beweegt er heen en weer vanwege de verbinding met de zee. 

Toveren met water voor optimale waterkwaliteit
Marco Vroege: "Wij zorgen voor het oppervlaktewater in alle sloten, singels en plassen. Daar zorgen we ervoor dat er niet te veel, maar ook niet te weinig water in staat. Dit doen we met gemalen, door water weg te pompen als er te veel water staat, of juist water in te laden, van hoog naar laag, als er te weinig water is. Dat laatste is vooral deze zomer het geval.

Marco Vroege: We proberen de waterstromen zo te sturen dat het waterkwaliteit optimaal is voor vissen en waterplanten. 

Naast de waterkwaliteit zijn de dijken ook de taak van het Hoogheemraadschap. Zeker in dit lage deel van Nederland zijn de dijken enorm belangrijk. "We moeten juist zorgen dat er voldoende water staat tegen de dijken. Anders worden de dijken te droog en ontstaat er scheurvorming. Als we dit niet goed in de gaten houden, kunnen er lekkages ontstaan en in het ergste geval kan het leiden tot een dijkdoorbraak". 

Problemen met scheepvaart
De Hollandsche IJssel in ons gebied is gelijk aan zeeniveau. Onze regio staat direct in verbinding met de zee. "Als je meer naar het oosten van het land gaat, zullen er meer problemen ontstaan met de waterstand, omdat grote rivieren daar achter stuwen zitten en het water daar behoorlijk zakt. Vooral in dat gebied is er dus een probleem met de scheepvaart en varen sommige schepen met halve ladingen, of kunnen veerponten niet meer overgaan. In onze regio hebben we hier geen last van, omdat we dus in verbinding staan met de zee".

Lees ook: Droge en warme periode: hoogheemraadschap treft maatregelen uit voorzorg

Mag ik de tuin nog sproeien?
We zullen in onze regio zuinig aan moeten doen met het drinkwater. Dit heeft twee redenen, volgens Vroege: "Er is landelijk een zoetwatertekort. Het betekent niet dat de drinkwaterlevering in accuut gevaar is, maar je moet er wel bewust van zijn dat je niet voor alles goed water hoeft te gebruiken. Is het echt nodig om iedere dag mijn gazon te sproeien? Een beetje geel gras is ook niet verkeerd in deze tijd van het jaar". 

Luister ook: Hoogheemraadschap: "In de Hollandsche IJssel is de rivierafvoer zo laag dat het zout vanuit de zee kan oprukken"

Tot ver in september zullen we te maken hebben met lage rivierwaterstanden en slimmme keuzes moeten maken, om de zouttoevoer vanuit zee terug te dringen.

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 5 augustus 2022
Geen andere berichten van 2022-08-05 gevonden.