Coalitiepartijen presenteren coalitieakkoord en stellen kandidaat-wethouders voor

  • maandag 27 juni 2022
  • Dunja Boers

De coalitiepartijen Leefbaar Capelle, D66, VVD en PvdA hebben het coalitieakkoord genaamd 'Voor vandaag en morgen' afgelopen week gepresenteerd aan het nieuwe college. Het akkoord is onder leiding van formateur Gerrit Kruijt geformuleerd.

In het akkoord staan onder andere afspraken over kansen voor de Capelse jeugd, meer groen, een bruisende cultuur, duurzaamheid en wonen. De coalitiepartijen presenteerden het in restaurant Fuiks. Onderhandelaars Ans Hartnagel (Leefbaar Capelle), Zinho Schelkers (D66), Harriët Westerdijk (VVD) en Sjoerd Geissler (PvdA)hebben meer uitleg gegeven bij de gemaakte afspreken.

Tijdens de presentatie zijn ook de kandidaat-wethouders voorgesteld. Dat zijn Ans Hartnagel, Marc Wilson en Eric Faassen van Leefbaar Capelle; Rik van Woudenberg van D66; Harriët Westerdijk van de VVD en Sjoerd Geissler van de PvdA.

Op 5 juli wordt het coalitieakkoord tijdens een openbare raadsvergadering besproken. De nieuwe wethouders en (burger-) raadsleden worden dan benoemd en geïnstalleerd.

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 27 juni 2022