Dit zijn voor de coalitiepartijen in Capelle belangrijke onderdelen van het Coalitieakkoord 2022

  • maandag 20 juni 2022
  • Rob Nieuwveld

Afgelopen zaterdag kwamen alle fracties van de gemeenteraad bij elkaar om het concept-coalitieakkoord te bespreken. Dat wordt vrijdag 24 juni door het nieuwe college gepresenteerd.

We vroegen de coalitiepartijen Leefbaar Capelle, D66, VVD en PvdA om ons onderdelen van het coalitieakkoord te noemen die nieuw zijn en/of waar ze trots op zijn en dat naast het gratis OV voor senioren, lage lasten voor bewoners en gratis parkeren. Dit is waar de vier mee kwamen;

Ans Hartnagel (Leefbaar Capelle) noemt de uitbreiding van het team Handhaving (dat ook op zondag actief gaat zijn), de aanpak van de Energie armoede en het (nog meer) tegengaan dat kinderen in armoede opgroeien.  "Op gebied van wonen en wonigen zullen creatieve manieren bedacht worden om woningen te kunnen realiseren (iets dat al in raadsverband aan de orde is gekomen in het afgelopen jaar red). Burgerbetrokkenheid zal vergroot worden door samen met- of door de Capelse bewoners beleid bij te stellen en indien mogelijk uit te laten voeren. De BuurtOnderhoudsPloeg komt terug en in samenspraak met de ondernemers wordt een Horeca Plan gemaakt waar de gevolgen van de coronacrisis aan de orde komen."

Zinho Schelkers voor D66: "Voor ons zijn het vooral de stappen die we gaan maken op het gebied van duurzaamheid met juist ook oog voor de menselijke maat. Verduurzaming moet toegankelijk zijn voor iedereen, ongeacht inkomen."

Harriët Westerdijk (VVD): "Waar we zijn trots op zijn als VVD is een mooi akkoord voor Capelle. We zetten extra in op veiligheid en groen. Veel oog voor kansen voor kinderen en jongeren om op te groeien in Capelle bijvoorbeeld rondom het jeugdsport- en cultuurfonds. We zetten in op woningbouw voor brede groepen en natuurlijk Rivium. We willen extra gaan focussen op MKB, middenstand en horeca. We letten daarbij natuurlijk op de financiën."

Sjoerd Geissler namens de PvdA noemt de sociale maatregelen in het coalitieakkoord als het mooiste. "De toegang voor het jeugdfonds sport en cultuur wordt verruimd naar 130% van de bijstandsnorm (nu 120%) en de bijdrage voor zwemdiploma A, B en C voor kinderen uit deze gezinnen wordt verhoogd."

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 20 juni 2022