Coalitieakkoord Zuidplas 2022-2026 "ruimte voor iedereen" ondertekend

  • maandag 23 mei 2022
  • Thomas Bresser

Het formatieproces onder leiding van Dick Alblas is succesvol verlopen. Na enkele weken onderhandelen ligt er een coalitieakkoord 2022-2026 “Ruimte voor iedereen” van de formerende partijen ChristenUnie-SGP, VVD, CDA en D66. Ook is bekend wie de kandidaat-wethouders zijn en hoe de portefeuilles zijn verdeeld.

De kandidaat-wethouders worden tijdens de raadsvergadering van 1 juni geïnstalleerd en zijn dan formeel wethouder van de gemeente Zuidplas. Elke formerende partij heeft een geschikte kandidaat kunnen leveren en ook over de verdeling van de portefeuilles zijn partijen het eens geworden. Nadere afstemming over de raakvlakken tussen de portefeuilles zal door en in het nieuwe college plaatsvinden.

Het nieuwe college ziet er vanaf 1 juni als volgt uit:
Christen Unie-SGP: kandidaat-wethouder Jan Willem Schuurman. Portefeuille Wonen en Financiën, Werk en inkomen, Ruimtelijke ordening, inclusief ontwikkeling Zuidplaspolder, Volkshuisvesting, Economische zaken, Vergunningverlening, Financiën,

VVD: kandidaat-wethouder Daan de Haas. Portefeuille Mobiliteit en Dienstverlening, Verkeer en vervoer, Maatschappelijke ondersteuning, Ouderen, Landschap en recreatie, Grondbedrijf, Dienstverlening en bedrijfsvoering, Personeel en organisatie,

CDA: kandidaat-wethouder Wybe Zijlstra. Portefeuille Duurzaamheid en Beheer, Duurzaamheid en milieu, Onderwijshuisvesting, Vastgoed, Beheer, Openbare ruimte, Handhaving, Sport, Public Affairs.

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 23 mei 2022