Erasmus MC en IJsselland Ziekenhuis zien af van fusie

  • maandag 28 februari 2022
  • Thomas Bresser

Het Erasmus MC en het IJsselland Ziekenhuis zetten hun strategisch partnership voor goede patiëntenzorg voort zonder dat zij een fusie aangaan. De besturen van beide ziekenhuizen hebben besloten tot deze gewijzigde vorm van samenwerking.

Hierbij staat optimale patiëntenzorg voorop: zorg op de juiste plek door de juiste professional. Zo werken beide ziekenhuizen al samen op het gebied van intensive care-zorg en maag- darm- en leverzorg. De besturen hebben geconcludeerd dat de juridische vormgeving van de samenwerking te veel tijd kost en te lang duurt. Dit vormde aanleiding van het besluit om af te zien van een fusie. Alle energie kan daardoor weer terug naar waar het om gaat: de optimalisatie van patiëntenzorg.

Decaan en vicevoorzitter Raad van Bestuur Stefan Sleijfer: ĎUitgangspunt van de visie van het Erasmus MC op samenwerken is regionaal zorgen voor toegankelijke en hoogwaardige zorg door mensen, middelen en capaciteit voor de regio optimaal en efficiënt in te zetten. Dit is in lijn met de maatschappelijke rol van een umc en essentieel voor toekomstbestendige zorg.í

Luister hier: Op zaterdag 26 februari sprak Rob Nieuwveld tijdens IJssel-Nieuws met Albert van Wijk, bestuursvoorzitter van het IJsselland

In 2015 zijn het Erasmus MC en het IJsselland Ziekenhuis het gesprek aangegaan over intensieve samenwerking. De gedachten gingen daarbij uit naar een zelfstandige BV binnen de Erasmus MC Holding. Voor het IJsselland Ziekenhuis als tweedelijnsziekenhuis bood dit het voordeel van een complementaire derdelijns partner met erkenning en versterking van het Maag-, darm- en levercentrum (MDL) als speerpunt van het IJsselland Ziekenhuis.

Voor het Erasmus MC, met een strategische focus op derdelijnszorg, is het IJsselland Ziekenhuis een goede partner in de zorgketen, waar naadloos mee samengewerkt kan worden op de terreinen van onderwijs, opleiden en onderzoek. Door te fuseren zouden de organisaties zorg kunnen uitwisselen zonder administratieve belemmeringen. Voor een fusie gelden echter strenge regels en moet een langdurig proces worden doorlopen om tot een uiteindelijk oordeel van de NZA en de ACM te komen.

Inmiddels zijn de tijden, het speelveld en het denken over fusies veranderd. Het traject via NZA en ACM loopt al vijf jaar en zal naar verwachting nog meer tijd in beslag gaan nemen, terwijl beide ziekenhuizen de energie willen richten op samenwerking met betrekking tot zorginhoud. Beide besturen hebben zich daarom opnieuw georiënteerd en zijn tot de conclusie gekomen dat het ook anders kan. Het IJsselland Ziekenhuis en het Erasmus MC zullen gezamenlijk verkennen hoe de samenwerking het beste vorm gegeven kan worden. Daarom zal de fusie aanvraag bij de ACM worden ingetrokken

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 28 februari 2022