Capels college stelt voor om opvang extra vluchtelingen in bedrijfspand aan Barbizonlaan te doen

  • vrijdag 28 januari 2022
  • Rob Nieuwveld

Het college van Capelle aan den IJssel heeft op verzoek van de gemeenteraad de mogelijkheden onderzocht om extra vluchtelingen tijdelijk op te vangen In Capelle. Het voorstel aan de gemeenteraad dat uit het onderzoek naar voren komt is om enkele gezinnen tot een maximum van 30 personen in een leegstaand bedrijfspand aan de Barbizonlaan 50 te huisvesten voor een periode van 4 maanden. De vraag van het college aan de raad is nu om "Het college van burgemeester en wethouders te adviseren wel/niet over te gaan tot het huisvesten van vluchtelingen in onze gemeente op de uit het onderzoek naar voren gekomen locatie". Die vraag heeft o.a. te maken met de nieuwe samenstelling van de raad na het wegvallen van een meerderheidscoalitie en de fractie Capels Bewoners Belang er in.
Tijdens de raadsvergadering op 7 februari wordt dit besproken. De kans is bijzonder klein dat de extra opvang daadwerkelijk zal plaatsvinden.
.

Op 8 november 2021 werd tijdens een raadsvergadering een motie-vreemd aangenomen waarin het college werd verzocht om concreet onderzoek te doen naar tijdelijke opvangmogelijkheden. Met het voorstel voor het pand aan de Barbizonlaan op de grens met Rotterdam-Zevenkamp heeft het college die motie uitgevoerd. Ten tijde van de stemming over de motie-vreemd waren twee raadsleden van Leefbaar Capelle afwezig waardoor de motie aangenomen werd. Een voorzichtige indicatie leert dat een meerderheid van de raad tegen dit voorstel zal stemmen. Tijdens de raadsvergadering op 8 november 2021 sprak Leefbaar Capelle zich al uit tegen extra opvang "het leed van de wereld niet op de Capelse schouders nemen" maar het betoog toen van fractievoorzitter Cor Schaatsbergen kan natuurlijk achterhaald blijken op basis van dit voorstel. VVD heeft ook kenbaar gemaakt tegen te zijn door deze maand nog erop te wijzen dat er geen sprake blijkt te zijn van een aanwijzing in juridische zin door het rijk, terwijl de nieuwe 4-mans fractie CBB zich ook in januari 2022 heeft uitgesproken tegen extra opvang van vluchtelingen.

In een eerste reactie vandaag stelt Leefbaar Capelle fractievoorzitter Cor Schaatsbergen tegenover Radio Capelle: "Het betoog zal in principe niet gewijzigd zijn ten opzichte van dat op 8 november 2021. Als fractie willen we echter wel zorgvuldig de vraag van het college bestuderen." Dat 'de deur op een kier' staat zoals het AD vandaag meldt, is volgens Schaatsbergen een toevoeging die voor rekening van het AD komt.

Mocht de raad besluiten om de opvang te gaan doen, dan dient het pand Barbizonlaan 50 aan de binnenzijde kleinschalig aangepast te worden. Daarbij wordt het pand ingericht voor de opvang van gezinnen die professioneel begeleid zullen worden en wordt er beveiliging georganiseerd op de opvanglocatie.

Over deze locatie schrijft het college vandaag: "Dit pand heeft op de begane grond voldoende mogelijkhedenvoor de benodigde serviceruimtes en op de verdiepingen kunnen zonder al te ingrijpende
verbouwingen gezinsslaapkamers en gemeenschappelijke verblijfsruimtes worden ingericht. Omdat
deze locatie vrijwel tegen de grens met Rotterdam ligt, heeft er ook afstemming plaats gevonden
met burgemeester Aboutaleb. Hij stemt in met de locatie."
 
Ook worden dan de bewoners uit de directe omgeving - ook Rotterdammers - uitgenodigd voor een digitale informatiebijeenkomst. Hier wordt de informatie toegelicht en kunnen bewoners vragen stellen. Omwonenden - ook de Rotterdamse - hebben vandaag een informatiebrief ontvangen.

Volgens het college is het ingewikkeld om een geschikte locatie binnen de gemeentegrenzen van Capelle te vinden: “Capelle is heel dichtbevolkt en er zijn nauwelijks leegstaande panden die snel geschikt gemaakt kunnen worden voor de tijdelijke opvang van asielzoekers. In overleg met de eigenaar kunnen we als de gemeenteraad voor de opvang van asielzoekers kiest afspraken maken om het pand aan de Barbizonlaan tijdelijk te huren. Na een kleine verbouwing kunnen de gezinnen hier dan waarschijnlijk in de loop van maart terecht.”

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 28 januari 2022