Capelse gemeenteraad en college stuurt brandbrief aan Rutte over zorgen om lokale ondernemers

  • vrijdag 14 januari 2022
  • Rob Nieuwveld

Waar vanuit het hele land noodsignalen richting het kabinet gestuurd worden over ondernemers die het niet meer begrijpen en niet gaan redden, is donderdag op basis van een initiatief uit de Capelse gemeenteraad een brandbrief naar minister-president Mark Rutte verzonden waarin zorgen zijn verwoord over de lokale ondernemers in Capelle aan den IJssel. Deze brief is ondertekend door de Capelse Griffie namens de fracties van de gemeenteraad, ondersteund door het college van burgemeester en wethouders.

Als reden van deze brandbrief is genoemd dat men binnen de raad, gemeente en college steeds vaker zorgelijke signalen ontvangt van Capelse ondernemers en middenstand, die worden gedupeerd door de huidige corona-gerelateerde maatregelen. "In december 2021, juist de belangrijkste periode voor de omzet voorveel van onze ondernemers, is er zeer abrupt een lockdown afgekondigd. Tijdens de eerdere lockdowns hebben onze ondernemers het al zwaar te verduren gehad, niet alleen financieel gezien, maar ook de vele zorgen en gevolgen voor de persoonlijke situatie. Toch hebben deze ondernemers wederom uitvoering gegeven aan de oproep, ondanks de enorme gevolgen voor de decembermaand. Het gevaar is dat deze lokale ondernemers gedwongen zullen zijn om te stoppen met ondernemen en in het ergste geval worden gedwongen tot een faillissement. Dit kan en mag niet gebeuren, aangezien deze ondernemers, naast het economische belang voor Capelle, belangrijk zijn voor onze gemeenschap en voorzieningen. Veel van deze ondernemers zijn namelijk betrokken bij sportverenigingen en buurt- en bewonersverenigingen, die worden gesponsord vanuit de plaatselijke middenstand. Het mogelijk wegvallen van die ondersteunende gelden kan grote gevolgen hebben voor deze verenigingen."

De brief refereert ook aan het online aankopen doen, stille Capelse winkelcentra en het fenomeen dat Nederlanders massaal de grens overgaan om daar op verschillende manieren geld uit te geven waar andere corona maatregelen van toepassing zijn met meer vrijheid voor ondernemen: "Terwijl onze Capelse winkelcentra zijn uitgestorven wordt er op grote schaal online besteld. Dit gebeurt helaas steeds vaker niet meer lokaal, ondanks de mooie lokale initiatieven, maar steeds vaker bij de grote spelers die volop profiteren van de ontstane situatie. Ook kiezen de Nederlanders er steeds vaker voor om de grens over te gaan, waar het nog altijd mogelijk is om op de gewone manier te winkelen. Dit zorgt ervoor dat het speelveld voor de lokale ondernemers buitenproportioneel wordt benadeeld. Daarnaast bestaat er onder veel Nederlanders het gevoel dat onze ondernemers ruimhartig worden gecompenseerd voor de ontstane schade, maar de realiteit is vaak anders. Dit is pijnlijk, onze ondernemers verdienen beter."

Wat de gemeenteraad ondersteund door het college van Minister-president Rutte vraagt is: "Op de korte termijn zien wij graag dat winkels op een veilige manier worden heropend, uiteraard met inachtneming van de basisregels, zoals het dragen van mondmaskers en de handhaving daarop en de anderhalve meter afstand. Onze ondernemers zijn bereid om mee te denken en initiatief te tonen, dit hebben onze ondernemers eerder laten zien.
Voor de lange termijn zien wij graag dat er perspectief komt voor onze ondernemers. Wij begrijpen dat het soms noodzakelijk is om in te grijpen tijdens een pandemie wanneer het de verkeerde kant op gaat, maar regeren is vooruitzien. Zoals er eerder de behoefte ontstond aan een duidelijke routekaart, zien wij nu ook graag een duidelijke routekaart die perspectief biedt aan onze ondernemers. Onze winkeliers, kappers, horeca, dienstverleners en alle andere ondernemers die lijden onder de maatregelen verdienen duidelijkheid en perspectief.
Namens de fracties van de gemeenteraad, ondersteund door het college van burgemeester en wethouders, van Capelle aan den IJssel, doen wij daarom een dringend beroep op u en verzoeken wij u om zowel op korte termijn als op lange termijn te komen met maatregelen die onze Capelse ondernemers duidelijkheid en perspectief kunnen bieden. Als gemeenteraad en college werken wij uiteraard van harte mee met voorstellen die dit mogelijk kunnen maken.".

Het moge duidelijk zijn dat Minister-president Rutte respectievelijk het nieuwe kabinet enorm onder druk wordt gezet met het oog op de besluiten die bekend worden vanavond bij de persconferentie. Daarnaast blijven de berichten over die aan te kondigen maatregelen zoals in de media te zien en lezen zijn aannames, want de daadwerkelijke maatregelen komen pas tijdens die persconferentie. We mogen aannemen dat Rutte & Co. inclusief de nieuwe kabinetsleden deze grote druk en zorgen meenemen in die besluiten.

Morgen, zaterdag 15 januari, praten we in IJssel-nieuws rond 09.30 uur met burgemeester Peter Oskam.

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 14 januari 2022