Nieuwjaarsboodschap burgemeester Peter Oskam

  • woensdag 5 januari 2022
  • Rob Nieuwveld

Op zijn verjaardag, 5 januari, richt burgemeester Peter Oskam zich tot de Capellenaren via de volgende nieuwjaarsboodschap. 

Beste Capellenaren,
Vorig jaar sloot ik mijn nieuwjaarsboodschap af met de wens dat we elkaar weer snel liefdevol in de armen zouden sluiten. Ik hoopte dat we het corona-virus van ons zouden hebben afgeschud. Zodat ik u dit jaar live kon toespreken in een vol Isala Theater of gemeentehuis en we daarna het glas op het nieuwe jaar zouden kunnen heffen.

De realiteit is helaas anders. Na een positieve zomer met dalende cijfers en versoepelingen, neemt het aantal besmettingen weer toe. Ook in 2022 moeten we nog rekening blijven houden met het virus.

Veel positiever is het nieuws dat u sinds deze week ook in Capelle de boosterprik kunt krijgen. Sporthal Schenkel is in korte tijd omgebouwd tot één van de zeven grootschalige locaties. Grote complimenten voor de GGD, de huisartsen, het Centrum voor Jeugd en Gezin en de sportverenigingen die tijdelijk verhuizen. Samen hebben we het mogelijk gemaakt dat de Sporthal is omgetoverd tot vaccinatielocatie. Mijn advies, haal die boosterprik. De vaccinatiegraad in Capelle is inmiddels flink gestegen en dat is goed nieuws. Vaccineren is de snelste uitweg uit deze crisis.

Ook kijk ik positief terug op de nieuwjaarsnacht. Er was weliswaar wat vuurwerk overlast, maar nauwelijks schade in Capelle en gelukkig geen geweld tegen hulpverleners.

Uw veerkracht, uw doorzettingsvermogen en uw flexibiliteit het afgelopen jaar hebben me goed gedaan. U bent het misschien lang niet altijd eens met de keuzes van de overheid. En toch zie ik dat ook u beseft dat we samen de strijd moeten aangaan om deze crisis te verslaan.

Het afgelopen jaar was turbulent. Ondernemers, sportverenigingen, de horeca en het onderwijs. De zorg, hulpverleners, politie en handhavers, maar ook u, niemand had het gemakkelijk.

Gelukkig waren er ook lichtpuntjes. Capellenaren stonden voor elkaar klaar in moeilijke tijden. Dat zag ik tijdens de twee grote branden in november. Trieste gebeurtenissen waar slachtoffers te betreuren vielen. Capelle liet zien solidair met elkaar te zijn. Dat geldt ook voor de vele vrijwilligers in Capelle. U allemaal wil ik heel erg bedanken voor uw inzet en betrokkenheid bij het reilen en zeilen van de stad. Of u nu helpt bij een sportverenging, de voedselbank, één van de vele kerken, in de zorg of het onderwijs. Uw hulp is belangrijk en zonder u bestaat er geen Capelle.

De betrokkenheid van de Capellenaren bij alles wat er speelt in onze stad neemt toe. Als college juichen we het toe ‘dat u mee wil doen’. De Stadsvisie, waarin we samen vooruitkijken naar het Capelle van de toekomst is zo’n project. Net als het corona-herstelplan. Vele Capellenaren zijn hierbij betrokken geweest. Met ideeën, vragen en suggesties. Daarmee helpt u om samen te bouwen aan een mooier, beter, schoner en veiliger Capelle. Mooie processen waarmee u laat zien dat we ‘samen’ aan Capelle bouwen.

Ook als college kijken we naar de toekomst en nemen we besluiten. De afgelopen jaren werd er op veel plekken in de stad gebouwd en verbouwd. Schollevaar wordt met nieuwe rotondes veiliger en in het centrum is de Rivierweg afgerond en de Hoven gesloopt. Op korte termijn beginnen we met de nieuwe fase van het Stadsplein. En met het populaire Schollebos zijn we aan de slag gegaan. Soms geeft al dit werk aan de stad overlast. Excuses daarvoor, maar weet dat we het uiteindelijk doen voor u.

In maart mag u drie dagen naar de stembus om de nieuwe gemeenteraad te kiezen. Ik roep iedereen op om van zijn stemrecht gebruik te maken. Uw mening telt. Wilt u overigens helpen als teller of stembureaulid? Meldt u zich dan aan bij de gemeente. Vele handen maken het werk lichter.

We laten 2021 snel achter ons en kijken vooruit naar 2022. Een jaar met hopelijk weer nieuwe kansen voor ons allemaal. Zelf ben ik er trots op dat ik de komende zes jaar weer uw burgemeester mag zijn. De eerste zes jaar zijn omgevlogen, maar ik had er geen dag van willen missen. Met optimisme kijk ik uit naar de komende jaren.

Namens het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en alle ambtenaren van de gemeente Capelle aan den IJssel wens ik u en iedereen die u lief heeft, familie en vrienden, een heel toekomstgericht en optimistisch 2022. Laten we goed naar elkaar blijven luisteren, zelfs als we het hartgrondig met elkaar oneens zijn over wezenlijke zaken.

Ik wens u een voorspoedig 2022, veel liefde en vooral gezondheid.
Peter Oskam
Burgemeester Capelle aan den IJssel

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 5 januari 2022
Geen andere berichten van 2022-01-05 gevonden.