Rob Stolk wint Cultuurprijs Gemeente Zuidplas 2021

  • maandag 8 november 2021
  • Willem de Waard

De zesde Cultuurprijs Gemeente Zuidplas 2021 is afgelopenvrijdag 5 november door wethouder Jan Verbeek uitgereikt aan Rob Stolk. De Nieuwerkerker ontving de prijs voor zijn hele oeuvre als kunstenaar, schrijver en cultuurmaker. Naast de prijs – een ontwerp van Piet Kouwenhoven -  ontving hij een geldbedrag van 850 euro eneen oorkonde. De twee andere genomineerden, Stichting Steenovens Klein Hitland en Peter Lems ontvingen eveneens een oorkonde voor hun nominatie.

De feestelijke uitreiking vond plaats in Theater Swanla (Zevenhuizen) met ritmische muziek van Afslag 9, harp en zang door Reinilde Zevenbergen en Nathalie Mervort (MOZ’art), en poëzie door Marian Roeleveld. Wethouder Jan Verbeek benadrukte in zijn toespraak dat er veel op het terrein van cultuur is gebeurd dankzij al die vrijwilligers die wekelijks in touw zijn. ‘Net zoals onze groeiende gemeente, inmiddels 46.000 inwoners - groeit cultuur met ons mee.’ 

Nieuwe juryvoorzitter gezocht

Voor Henk ten Hoopen was het de laatste keer in zijn rol als juryvoorzitter. Samen met de jury heeft hij het nomineren en uitreiken zes jaar begeleid en gecoördineerd samen met Stichting Cultureel Netwerk Zuidplas en de gemeente. De vacature voor een nieuwe voorzitter is vacant. Wie interesse heeft in deze functie, wordt vriendelijk verzocht contact op te nemen met Stichting Cultureel Netwerk Zuidplas, info@scnz.nl

Wie is Rob Stolk

Rob Stolk (1954) studeerde tot 1976 ruimtelijke vormgeving, publiciteit, copywriting en fotografie aan de Rotterdamse kunstcademie (nu Willem de Kooning). Hij stopte omdat hij uit militaire dienst kon blijven door overdag bij de drukker in dienst te treden waar hij zich als werkstudent onmisbaar had gemaakt. In 1978 begon hij reclamestudio Rob Stolk Vormgeving en startte in 1979 met zijn broer Renée en vriend Ruud Bijl een huis-aan-huisblad voor Nieuwerkerk a/d IJssel. Zijn vrouw Fiet, zette zich al snel full time in voor de administratie. Met Fiet ging het verder onder de naam Blad v.o.f. met de reclamestudio en uitgeverij van kranten en een kabelkrant. Rob was een van de pioniers die zich met computers en nieuwe media bezighield.

Vanaf 1998 kreeg Blad, inmiddels een b.v., een Galerie Midi in hun nieuwe bedrijfspand aan de Dorpsstraat. Rob maakte op momenten dat andere werkzaamheden dat toelieten, bronzen beelden en fotographics. In 2003 jaar verkochten ze Blad bv. en stopten met ze galerie Midi. 

Tussen 1979 en 2003 nam Rob het initiatief voor de oprichting van diverse instellingen op het gebied van cultuur, sport, jeugd- en jongerenwerk, waarbinnen hij jarenlang bestuursfuncties vervulde. Hij was lokaal initiatiefnemer, (mede-)organisator van evenementen als kunstmanifestatie Pinkst’art, openingsfestiviteiten van winkelcentra en een raadhuis, een megamarkt, binnen- en buitenconcerten, avondvierdaagsen en prestatielopen. Hij stond aan de basis en was actief bij de stichtingen Evenement, Open Jeugdwerk, Nipro, Cultureel Netwerk Nieuwerkerk a/d IJssel (nu Zuidplas). Tot 2003 was hij actief als bestuurder van drie Nieuwerkerkse ondernemers­verenigingen Ondernemer Vereniging Nieuwerkerk a/d IJssel, Oude Dorp, Handeldrijven en Industriële Middenstands Vereniging, lid van Vereniging van Industriëlen en Ondernemingen gevestigd te Nieuwerkerk a/d IJssel, nam in die hoedanigheid deel aan overleg­organen op lokaal en regionaal bestuurlijk niveau en was betrokken bij uitwisselingen met partnergemeente Bückeburg.

Na 2003 stopte hij met alle publieke activiteiten vanwege de nieuwe start in Normandië. Bij hun afscheid in 2003, ontvingen Rob en Fiet van het College van Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel het ereblijk van verdienste als waardering voor de maatschappelijke rol die zij in de gemeente vervulden. Na een periode van verdieping, verbouwingen en avonturen in Frankrijk, schreef hij zich in 2009 als zelfstandige in onder de naam Rob Stolk Concepts en ging aan de slag met profit en non-profit projecten waar hij affiniteit mee heeft.

Met Carine Manderfeld startte hij Leergoed, om leermiddelen te ontwikkelen, waaronder de KWeC-methodiek voor basisonderwijs en de zorg. Hij ondersteunde startups en bestaande bedrijven bij het ontwikkelen van een strategie, huisstijl, webcontent en/of marketingtools.

Van begin 2018 tot 1 april 2020 werkte hij als projectleider voor stichting Hollands IJssel Altijd Anders. Voor alle soorten drukwerk, persberichten, websites en advertentieplaatsingen.

Rob Stolk schrijft ook o.a. onder zijn eigen naam en het pseudoniem Bor Klots. In 2003 verscheen zijn eerste roman Mardoek. In 2008 schreef en tekende hij de strip Rotterdamse Ari. Na een gedegen brononderzoek verscheen in 2014 de Olifant + de dames Bloot, de opkomst en ondergang van de IJsselsteenindustrie. In 2015 de docu-detective roman Bloed van Orange die diep ingaat op het heden en het verleden van het prinsdom Oranje. In 2016 schreef en illustreerde hij Omgaan met remsporen en andere kantoorergernissen. Een gids voor kantoorcollega's. Luchtig, serieus en grappig.

Sinds 2010 is hij vrijwilliger voor de Franse vereniging Deep Respect bij Omaha Beach Normandië en maakt hij ondermeer bebording bij monumenten of locaties die een rol speelden in WOII. In 2017 maakte hij de uitgave van de biografie van de Engelse oorlogsveteraan Albert Figg mogelijk. Begin 2016 nam hij het initiatief om een non-profit Hollansche IJssel Meetingpoint (HIJM) met zorg te stichten op de monumentale steenovens van Klein Hitland in Nieuwerkerk a/d IJssel. In 2016 werd hij bestuurslid van non-profit stichting Leefgoed Olifant, dat zich tot doel stelt Leefgoed de Olifant open te stellen en het terrein, waar een steenfabriek stond op Ver-Hitland, en de gebouwen in stand te houden. Van 2016 tot en met 2020 is hij jurylid voor de Cultuurprijs Gemeente Zuidplas. Hij zette zich tot begin 2018 in voor de totstandkoming van stichting Hollandsche IJssel Altijd Anders voor promotie van het stroomgebied van de IJssel. Ook maakt hij zich sterk voor de herbestemming van een industrieterrein eiland Zaag55 in Krimpen a/d Lek tot een plek waar mensen kunnen samenkomen, creëren en recreëren.

Sinds 1 april 2020 verricht hij onderzoek naar de historie van ondermeer de steen- glas en scheepsindustrie  aan de Hollandsche IJssel en is hij beschikbaar voor het maken van uitingen voor lokale instanties die zich met cultuurhistorie of kunst bezighouden.

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 8 november 2021