Hogere boetes bij herhaling verkeerd aanbieden van afval

  • dinsdag 13 juli 2021
  • Sjoerd de Graaff

Het is een grote ergernis van veel Capellenaren: afval naast de containers of gedumpt huisraad op straat. Bij een heterdaad of na een onderzoek kan een boete van 148,75 euro gegeven worden. Met een besluit van het college van Burgemeester en Wethouders is het in Capelle vanaf 14 juli mogelijk om een extra boete van 500 euro op te leggen aan mensen die herhaaldelijk in de fout gaan, de zogenoemde veelplegers.

De hogere boetes worden ingezet om het verkeerd aanbieden van afval tegen te gaan. Ook wordt het ingezet tegen afvaltoerisme: bewoners uit omliggende gemeenten die per zak restafval moeten betalen en daarom hun afval (gratis) dumpen in Capelle. Wethouder Buitenruimte Marc Wilson: “De Capellenaar die het wel netjes doet ergert zich aan de rommel en bij afvaltoerisme draait de Capellenaar op voor de kosten om huisvuil van bewoners uit een andere gemeenten te verwerken. Dat willen we niet en met hogere boetes hopen we de veelplegers aan te pakken.”

Voldoende containers
Voordat boetes kunnen worden gegeven, moet de gemeente zorgen dat bewoners hun afval op een goede en toegankelijke manier kunnen aanbieden. Dus voldoende afvalcontainers met de juiste capaciteit. Als dat in orde is, kan bij verkeerd aanbieden van afval overgegaan worden tot beboeten. Wethouder Handhaving Ans Hartnagel: ”Met de inwerkingtreding van de beleidsregel ‘Handhaving verkeerd aanbieden afval’ is het nu dus mogelijk om een extra boete van 500 euro op te leggen tegen veelplegers voor iedere keer dat zij in een periode van twee jaar hun afval verkeerd aanbieden of dumpen. Ook betalen zij de kosten voor het afvoeren van het verkeerd aangeboden afval. Bij een heterdaad krijgt de overtreder de kans om het vuil zelf af te voeren. Er kan een waarschuwing of een boete gegeven worden.”

Samen houden we Capelle schoon
Is de container vol of heeft u afval dat niet thuishoort in de container? Neem uw vuilniszak weer mee naar huis en bel naar Irado. Voor grofvuil kunt u via www.irado.nl/capelle een afspraak maken om het gratis op te laten halen. Ook bent u van maandag tot en met zaterdag welkom in de Milieustraat om uw (grof)vuil af te geven. Zo voorkomt u hoge boetes en houdt u uw omgeving schoon en opgeruimd. Biedt u uw afval toch verkeerd aan dan riskeert u hoge boetes. Ook moet u de kosten voor het afvoeren van uw afval betalen.

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 13 juli 2021