Het herkennen van armoede moet gemakkelijker worden door nieuwe handreiking

  • zondag 11 juli 2021
  • Eva de Ruiter

Meer dan 1 op de 10 kinderen in Capelle aan den IJssel groeit op in armoede. Maar het is vaak lastig om kinderen die in armoede leven te herkennen. Daarom is er een handreiking geschreven om dit makkelijker te maken voor maatschappelijke werkers, jeugdwerkers, hulpverleners en gezinscoaches. Een van deze schrijvers is Mariëtte Lusse van de Hogeschool Rotterdam.  b] 

De nieuwe handreiking: 'Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein’ kan gaan helpen bij het herkennen van armoede, want dit blijkt niet eenvoudig te zijn. “Veel mensen weten wel dat kinderen in armoede leven. Maar mensen die in armoede leven lopen daarmee niet mee te koop. Die zullen er alles aan doen om te voorkomen dat mensen dat aan hen zien. Dus dat maakt echt wel ingewikkeld”, vertelt Lusse.  

Signaleren, ondersteunen, stimuleren
Naast het signaleren van armoede gaat de handreiking over het ondersteunen van kinderen en gezinnen in armoede en het stimuleren van kinderen en jongeren in armoede om daar niet in terecht te komen of daaruit te komen. “Wat daarbij heel belangrijk is is dat professionals moeten weten waar de organisaties en regelingen zijn waarop mensen beroep kunnen doen. Want die zijn echt heel ingewikkeld; dit hebben we echt niet goed georganiseerd in Nederland”, vertelt Lusse. 

Herkennen
“We beginnen eigenlijk altijd met een werkwijze om de drempel laag te maken. Bijvoorbeeld door in scholen kennismakingsgesprekken te hebben. Of door in de wijk laagdrempelige activiteiten te organiseren waardoor kinderen eerder een band opbouwen. Als je die band hebt kunnen mensen veel makkelijker praten over armoede”, vertelt Lusse. Ook zijn er verschillende momenten waarop je kan letten; bijvoorbeeld als mensen hun baan verliezen, flexwerk hebben, in een slechte betaalde sector werken of een echtscheiding. Ook een belangrijk moment voor jongeren is de achttiende verjaardag. Dan zijn jongeren opeens financieel zelfstandig of gaan uit huis. “Vaak hebben zij weinig geleerd over hoe ze daarmee om moeten gaan”, vertelt Lusse.  

Oog voor het kind
“We zijn geneigd om te denken: ‘als we de ouders helpen dan is het voor de kinderen automatisch opgelost. Dat is natuurlijk deels waar, maar kinderen in armoede groeien op met heel veel stress. Dan helpt het om ook oog te hebben voor het kind zelf, door met hen in gesprek te gaan. Dat vinden kinderen prettig, niet om medelijden met ze te hebben maar door naar ze te luisteren”, vertelt Lusse.  

Onoverzichtelijk
Er zijn allerlei organisaties die formeel helpen met schuldhulpverlening, ook zijn er organisaties die helpen als de situatie uit de hand de dreigt te lopen. Bijvoorbeeld schuldhulpmaatjes. Maar er zijn ook allerlei fondsen waarop mensen zich kunnen beroepen. Maar dit is volgens Lusse een “heel onoverzichtelijk geheel”. “Daarom hebben wij geprobeerd dit in beeld te brengen zodat het wat helderder wordt voor iedereen”.

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 11 juli 2021