Welzijn Zuidplas wordt Stichting Zo!

  • zaterdag 3 juli 2021
  • Willem de Waard

Met de start van de nieuwe stichting ZO! per 1 juli is ook een einde gekomen aan Welzijn Zuidplas. De Welzijnsorganisatie was een samenwerkingsverband tussen de stichting Samen Zuidplas en de NPV, afdeling Zuidplas. Samen bestierden zij deze brede organisatie in het sociale domein, met meer dan 20 medewerkers en enkele honderden vrijwilligers.

Met de start van stichting ZO! gaan al die medewerkers en bijna alle vrijwilligers over naar de nieuwe organisatie. Welzijn Zuidplas werd in 2016 gestart. Op initiatief van de gemeente werden twee heel verschillende organisaties bij elkaar gebracht. Enerzijds de stichting Jeugdwerk (later stichting Samen), die al jarenlang actief was in het jeugd- en jongerendomein, maar ook een sterk netwerk had richting sport en cultuur. En anderzijds de NPV, een vereniging op christelijke grondslag, met een groot netwerk richting zorg en mantelzorg.

Gelet op die achtergrond geen logische combinatie, maar wat betreft werkterrein sloot het perfect op elkaar aan en kon het hele sociale domein daarmee bestreken worden. Op bestuurlijk vlak was er ook voldoende klik, zodat de samenwerking succesvol kon zijn. In iets meer dan 5 jaar tijd is een bekende welzijnsorganisatie opgebouwd, die op veel steun en waardering kon rekenen. 

Voor 2016 was de stichting al werkzaam als uitvoerder van het jeugdbeleid in Zuidplas, en voor de fusie in Nieuwerkerk aan den IJssel. De roots gaan terug tot de oprichting in 1977 voor de jeugdsoos Taverna aan de 's-Gravenweg. Aan die hele lange historie komt een eind, want ook al zijn er nog tastbare overblijfselen uit die tijd, toch gaan alle activiteiten, medewerkers en vrijwilligers over naar stichting ZO! Wat overblijft is de lege huls van de stichting Samen.

Na de verantwoording richting de gemeente is het bestuur voornemens de stichting op te heffen. De NPV zal per 1 juli wel doorgaan, omdat er naast haar betrokkenheid bij Welzijn Zuidplas altijd nog belangrijke eigen activiteiten waren (vrijwillige thuiszorg, mantelzorg, bezinning op medisch-ethische vragen).

Met die activiteiten zal worden doorgegaan en inhoudelijk zal de NPV waarschijnlijk nog met regelmaat met stichting ZO! samenwerken. In twee bijeenkomsten aan de vooravond van de overgang naar stichting ZO! werd door vele medewerkers, vrijwilligers en bestuur teruggeblikt op de geschiedenis van de organisaties. Enkele medewerkers werden extra in het zonnetje gezet. Gevierd werd dat de hele organisatie een passende plek in stichting ZO! heeft kunnen krijgen, zodat alle medewerkers en bijna alle vrijwilligers meegaan naar stichting ZO! Eén klein groepje vrijwilligers niet, dat zijn de bestuursleden van stichting Samen en de NPV. Zij zullen de stichting ontmantelen, respectievelijk de NPV-activiteiten voortzetten. De bestuursleden werden met veel lof uitgezwaaid.

De namen op de foto v.l.n.r.; Joke van Gelderen (SSZ), Saskia Lavooij (SSZ), Wim van Dorp (NPV), Jan Ambachtsheer (SSZ), Joke Deelen (St. ZO!), Mart Sinke (NPV), Ben de Deugd (SSZ), Abdes El Azzouzi (SSZ) en Marije Dirksen (St. ZO!). 

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 3 juli 2021
Geen andere berichten van 2021-07-03 gevonden.