Vierjarige subsidie buurtbemiddeling Kwadraad verlengd

  • woensdag 26 mei 2021
  • Sjoerd de Graaff

De vierjarige instellingssubsidie voor Buurtbemiddeling door de Stichting Kwadraad is verlengd. Wethouder Daan de Haas en Richard Schuit, regiodirecteur van Kwadraad, zetten afgelopen week hun handtekening onder de overeenkomst voor de periode 2021-2024. Het college hecht veel waarde aan een goed functionerend aanbod van Buurtbemiddeling in de gemeente Zuidplas.

Buurtbemiddeling is een instrument dat gemeenten en woningcorporaties gezamenlijk betalen. Iedereen kan als er sprake is van woonoverlast het initiatief nemen buurtbemiddeling in te zetten. De betrokkenen zelf, de verhuurder/woningcorporatie (bij huurwoningen), de politie of het sociaal team. De coördinator Buurtbemiddeling neemt bij een melding contact op met de betrokken bewoners waar bemiddeling gewenst is. Vervolgens voeren onafhankelijke vrijwilligers, die hiervoor zijn geschoold, de bemiddelende gesprekken.

Woonoverlast verstoort het woongenot en het leefklimaat in een buurt. Voor de mensen die er direct mee te maken hebben, is woonoverlast zeer ingrijpend. Het kan tot geestelijke of fysieke klachten leiden en daarmee gepaard gaande hoge zorgkosten. Ook neemt de druk op de maatschappelijke dienstverlening toe in de vorm van wachtlijsten. Vroegtijdig signaleren en bemiddelen is daarom van belang.

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 26 mei 2021