Gemeenteraad Zuidplas zegt ja tegen de ontwikkeling van het Middengebied Zuidplaspolder

  • vrijdag 21 mei 2021
  • Sjoerd de Graaff

Op woensdagavond 19 mei 2021 heeft de gemeenteraad van Zuidplas ingestemd met de ontwikkeling van een nieuw dorp met 8.000 woningen, een vernieuwend landschap en twee nieuwe bedrijventerreinen in het Middengebied Zuidplaspolder. Hiermee schrijft de gemeente Zuidplas geschiedenis. Sinds de jaren 70 van de vorige eeuw is er in Nederland geen zelfstandig dorp meer van deze omvang met een nieuwe naam gerealiseerd.

Dit besluit betekent dat het project een nieuwe fase in gaat: het maken van stedenbouwkundige en landschappelijke uitwerkingen en het opstellen van een of meerdere omgevingsplannen op basis van het vastgestelde Masterplan Middengebied Zuidplaspolder. Dit houdt in dat er plannen komen waarin het Vijfde Dorp en het omringende landschap nader vorm gaan krijgen ter voorbereiding op de start van de bouw, naar verwachting in 2024.

De samenwerking met de bestuurlijke partners van de gemeente Zuidplas is bijzonder constructief geweest en heeft geleid tot de solide basis van het masterplan. Daarnaast is dit masterplan ook tot stand gekomen door de waardevolle inbreng van inwoners van Zuidplas. In het vervolgtraject blijft de gemeente dan ook graag in gesprek met de verschillende belanghebbenden over de uitgangspunten van het masterplan.

Nieuwe informatie over het Vijfde Dorp en het Middengebied wordt vanaf maandag 31 mei gedeeld op www.zuidplas.nl/denieuwezuidplaspolder.

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 21 mei 2021