Gemeente Zuidplas presenteert ontwerp omgevingsvisie

  • woensdag 24 februari 2021
  • Willem de Waard

Het college van burgemeester en wethouders heeft de ontwerp omgevingsvisie vrijgegeven voor ter inzagelegging. Vanaf 4 maart t/m 8 april kunnen zienswijzen op de ontwerp omgevingsvisie ingediend worden. Op 11 maart aanstaande organiseert de gemeente een digitale bijeenkomst waarin zij de ontwerp omgevingsvisie presenteert.  

Online toer door Zuidplas
Onder het motto ‘Samen maken wij Zuidplas’ zijn inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en ketenpartners betrokken geweest bij het opstellen van de omgevingsvisie voor Zuidplas. Zo zijn er vorig jaar verschillende online bijeenkomsten georganiseerd, is een ansichtkaart naar ieder huishouden in Zuidplas verstuurd, heeft een uitgebreide enquête online gestaan en is een tekenwedstrijd uitgezet onder kinderen op de basisscholen
in Zuidplas. In juni 2020 zijn er per dorp digitale inwonersbijeenkomsten georganiseerd om de toekomst van Zuidplas te bespreken.
In de bijeenkomsten werden 4 thema’s besproken;
- Aantrekkelijk Zuidplas
- Duurzaam Zuidplas
- Gezond Zuidplas
- Ondernemend Zuidplas
 
In totaal waren 60 betrokkenen digitaal aanwezig. Er was de mogelijkheid in gesprek te gaan met elkaar, weliswaar digitaal, maar zeker  interactief. 

Succesvol en intensief participatietraject
Niet het hele beleid van de afgelopen jaren verandert. Er wordt behouden wat goed en van toepassing is. Dat vormt mede de basis voor de omgevingsvisie. Daarnaast is het participatietraject op verschillende manieren ingericht om zoveel mogelijk respons te kunnen ontvangen. Naast de digitale participatiesessies is bruikbare input verkregen uit de uitgebreide online enquête. En via een ansichtkaart met vragen die meegestuurd is met de huis-aan-huis krant. Er zijn ruim 500 online enquêtes ingevuld en ruim 500 ansichtkaarten ontvangen. Ook is een tekenwedstrijd georganiseerd en uitgezet bij alle basisscholen in Zuidplas. Met de tekenwedstrijd hebben 116 kinderen meegedaan. De huidige ontwerp omgevingsvisie is de uitkomst van dit interactief participatietraject. Met daarnaast als basis het bestaand beleid van de gemeente Zuidplas, provincie Zuid-Holland en het Rijk. 

11 maart digitale bijeenkomst ontwerp omgevingsvisie
De tweede helft van vorig jaar is gebruikt om alle verkregen informatie te verwerken en de ontwerp omgevingsvisie op te stellen. Het college van B&W  heeft onlangs de ontwerp omgevingsvisie vrijgegeven voor ter inzagelegging vanaf 4 maart t/mt 8 april. Op 11 maart 2021 presenteert gemeente Zuidplas de ontwerp omgevingsvisie tijdens een openbare digitale bijeenkomst. Hier is dan ook ruimte om vragen te stellen via de chat. In de weken na de vaststelling van de visie door de gemeenteraad, maakt burgemeester Han Weber samen met de kinderburgemeester de winnaar van de tekenwedstrijd bekend.

Wethouder Jan Willem Schuurman; 'Om te komen tot een ontwerpomgevingsvisie was de inbreng vanuit de ketenpartners, maatschappelijke organisaties, inwoners en ondernemers onmisbaar. Ik ben erg blij dat betrokkenen de tijd hebben genomen om met ons in gesprek te gaan over de toekomst van Zuidplas. En dat zovelen de enquête en ansichtkaart hebben ingevuld of een mooie tekening hebben gemaakt. Samen maken wij Zuidplas'

Meer informatie
De Omgevingswet is een nieuwe wet die naar alle waarschijnlijkheid in januari 2022 in werking treedt. Een nieuw instrument uit de Omgevingswet is de omgevingsvisie. In de omgevingsvisie staat hoe wij in de toekomst fijn kunnen wonen, werken en recreëren in de dorpen en het buitengebied van gemeente Zuidplas. Daarin zijn de lange termijn doelen voor de fysieke leefomgeving vastgelegd. Dat is de omgeving waar men woont, werkt en beweegt.

Meer informatie over de Omgevingswet en/of over de omgevingsvisie?
Kijk op www.zuidplas.nl/omgevingswet. Vragen over de Omgevingswet? Mail dan naar omgevingswet@zuidplas.nl

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 24 februari 2021