Het college stemt in met het ontwerpbestemmingsplan Hoogspanningsstation Zevenhuizen

  • maandag 22 februari 2021
  • Willem de Waard

Vorige week dinsdag 16 februari heeft het college van de gemeente Zuidplas ingestemd met het bestemmingsplan voor het Hoogspanningsstation. Het plan ligt van 25 februari t/m 7 april a.s. fysiek ter inzage op het gemeentehuis. Digitaal is het plan vanaf 25 februari beschikbaar op https://www.zuidplas.nl/bestemmingsplannen en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is mogelijk om tot 7 april zienswijzen in te dienen. Het streven is om het bestemmingsplan voor het hoogspanningsstation nog voor de zomer vast te stellen.  

Het bestemmingsplan van het kabeltracé kent een apart traject. Gelet op de zorgen die er zijn bij omwonenden in het gebied over het voorgenomen kabeltracé, voert TenneT op dit moment gesprekken met de gemeente Zuidplas en perceeleigenaren over een optimale ligging van het tracé. Zodra er overeenstemming met alle partijen is bereikt kan de bestemmingsplanprocedure van het kabeltracé starten. Het ligt in de lijn der verwachting dat het bestemmingsplan voor het kabeltracé in het tweede kwartaal van dit jaar ter inzage wordt gelegd.    

Meer informatie over het nieuwe Hoogspanningsstation Zevenhuizen en het voorgenomen ondergrondse kabeltracé kan men vinden op https://www.tennet.eu/nl/ons-hoogspanningsnet/onshore-projecten-nederland/station-zuidplaspolder/
https://www.zuidplas.nl/hoogspanningsstation-zuidplaspolder/

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 22 februari 2021