Steeds meer leerlingen op de Bredeschool Essezoom

  • zondag 7 februari 2021
  • Willem de Waard

De bouw en oplevering van de woningen in Essezoom gaat voorspoedig. Veel mensen vinden er een plek om te wonen. Hieronder veel gezinnen met jonge kinderen. De basisscholen die gehuisvest zijn in de Bredeschool Essezoom, de OBS Prins Willem Alexander en de Gideonschool, ontvangen wekelijks verzoeken van ouders om hun kinderen in te schrijven. Het aantal aanmeldingen is aanzienlijk hoger dan vooraf was ingeschat. 

Op basis van de wettelijke verordening is er voldoende ruimte elders in Nieuwerkerk. De scholen en de gemeente willen echter graag dat kinderen die in de wijk Esse wonen ook in de eigen wijk naar school kunnen. De schoolbesturen en de gemeente zien dit als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Door de forse toename van het aantal leerlingen is er behoefte aan extra onderwijsruimte in de wijk Esse. De schoolbesturen van beide scholen hebben, in overleg met de gemeente, besloten om in de school twee lokalen te realiseren in de gemeenschappelijke ruimte.

Met de bouw van de extra lokalen in de gemeenschapsruimte is het ruimtegebrek nog niet opgelost. Daarom wordt door de gemeente en de schoolbesturen op dit moment onderzocht op welke locatie in de wijk tijdelijke lokalen (portocabins) geplaatst kunnen worden. Voor de definitieve oplossing is de planning om in 2022 permanente lokalen op het schoolterrein te bouwen. Wegens deze bouwplannen kunnen de tijdelijke lokalen niet op het schoolplein van de Bredeschool geplaatst worden.

Het is nog niet bekend wanneer het onderzoek naar de locatie voor de tijdelijke lokalen is afgerond. Hiervoor moeten ook nog de nodige vergunningen worden verkregen. Als het onverhoopt niet lukt dan wordt er gezamenlijk naar tijdelijke andere alternatieven gezocht elders in Nieuwerkerk. Alle partijen zetten zich in om de tijdelijke lokalen voor het komende schooljaar te realiseren. 

Gerelateerde artikelen:
Geen gerelateerde berichten gevonden.
Meer nieuws van 7 februari 2021