Verbod op carbidschieten in de gemeente Zuidplas

  • woensdag 23 december 2020
  • Willem de Waard

Carbidschieten is verboden in de gehele gemeente Zuidplas. Dit is opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening. Zo wordt voorkomen dat door carbidschieten en door ondeskundig gebruik gevaarlijke situaties ontstaan en de druk op de zorg toeneemt. t. 

Carbidschieten is het in een (melk)bus, container, verfbus of opslagvat op explosieve wijze verbranden van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen. De bus wordt afgesloten met een deksel of een (plastic) bal. Er vormt zich dan ethyn, dat door een ontstekingssysteem ontstoken wordt met een harde knal. De deksel of de bal schiet vervolgens uit de bus en komt tientallen meters verderop terecht. Carbidschieten is met name in plattelandsgemeenten in het noorden en oosten van Nederland een populair ritueel rond de jaarwisseling. Het is een (Nederlandse) traditie rondom oud & nieuw. Het verschilt per gemeente of carbidschieten is toegestaan. De regels per gemeente staan opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening

Burgemeester Han Weber: “Carbidschieten is niet zonder risico. Regelmatig vinden er tijdens het carbidschieten ongelukken plaats waarbij de carbidschieter en de omstanders ernstig gewond raken. Met name als het carbidschieten gebeurt door ondeskundige gebruikers. Daarom is er een verbod op carbid schieten in Zuidplas. We willen een rustige en veilige jaarwisseling, zonder een toename op de druk in de zorg.” 

Ook burgemeester Peter Oskam van Capelle a/d IJssel laat zich in dergelijke bewoordingen uit; 'Carbidchieten is te gevaarlijk, zeker in een dichtbevolkte gemeente als Capelle. Bovendien leidt het tot geluidsoverlast en wil ik voorkomen dat de al zwaarbelaste zorgmedewerkers en handhavers het nog drukker krijgen tijdens de jaarwisseling'

Op 13 november is door de landelijke overheid besloten tot een eenmalig vuurwerkverbod tijdens de aankomende jaarwisseling 2020-2021. Dit om extra druk op de al zwaarbelaste zorg en op de handhaving van de openbare orde te voorkomen. Daar komt nu een verbod op carbidschieten in Zuidplas bij. Voor uitzonderlijke gevallen is in het tweede lid van de APV, artikel 2:73 A Carbidschieten, een ontheffingsmogelijkheid opgenomen. Slechts in zeer bijzondere situaties van zeer tijdelijke aard kan het carbid schieten worden toegestaan. 

Op grond van artikel 1:3 van de verordening kunnen aan de ontheffing voorschriften en beperkingen worden verbonden. Daarbij kan worden gedacht aan de tijden waarbinnen en de plek waar carbid geschoten mag worden, de aantoonbare ervaring die de aanvrager met carbidschieten heeft en aan het aantal (melk)bussen dat mag worden gebruikt.” 

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 23 december 2020