Capelse College herkent zich niet in conclusies rekenkamerrapport aanbestedingen

  • donderdag 17 december 2020
  • Rob Nieuwveld

Het college van Capelle aan den IJssel stelt dat de Capelse regels rondom inkoop en aanbestedingen bijdragen aan de kwaliteit en de realisatie van de gemeentelijke doelstellingen. Dat schrijft het in het volgende persbericht vandaag.

"Het mooie, nieuwe en goed functionerende zwembad-sportcomplex Aquapelle en de continuïteit van Wmo-ondersteuning laten dit duidelijk zien. Deze reactie geeft het Capelse college aan de Rekenkamer die onderzoek deed naar de gemeentelijke aanbestedingen. 

Het grootste deel van de conclusies uit het onderzoek onderschrijft het college niet. In een aantal aanbevelingen ziet het college toegevoegde waarde om de huidige werkwijze verder te optimaliseren.

Jaarlijks heeft Capelle aan den IJssel gemiddeld 60 aanbestedingstrajecten. De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar vier concrete aanbestedingen. Wethouder Nico van Veen: “De conclusies hebben betrekking op vier onderzochte trajecten en niet op de algemene inkooppraktijk binnen onze gemeente. Op het grootste deel van de conclusies heeft het college een andere zienswijze. Ook de lading van door de Rekenkamer gebruikte woorden zoals ’onjuist’, ‘onverantwoord’, ‘niet-goed’ en ‘onvoldoende’ draagt naar onze mening niet bij aan een verantwoorde en zakelijke formulering van de conclusies.”

Marktwerking oorzaak stijging bouwkosten Aquapelle
De Rekenkamer zegt in haar rapport dat de gemeente de bouwkosten van Aquapelle onvoldoende wist te beheersen waardoor er mogelijk teveel werd betaald voor de bouw van het multifunctionele sportcomplex. Wethouder Nico van Veen erkent dat de lange periode tussen het maken van plannen (2015) en de oplevering (2020) van het sportcomplex grote gevolgen heeft gehad op de ontwikkeling van de bouwkosten. De wethouder Financiën Van Veen: “Niemand kon vooraf inschatten dat de bouwmarkt zo zou veranderen. We gingen van een laagconjunctuur met lage bouwkosten naar een overspannen bouwmarkt met torenhoge bouwkosten.”
 
“Geen sprake van”
De Rekenkamer stelt dat het college de gemeenteraad bewust niet heeft geïnformeerd over de kostenoverschrijding. Van Veen neemt daarvan duidelijk afstand: “Geen sprake van. De gemeenteraad is nauwgezet meegenomen in de (plan)ontwikkeling van Aquapelle. Het voorstel voor een extra krediet van 3,9 miljoen is tot tweemaal toe met de commissie besproken voordat er extra budget is gevraagd aan de gemeenteraad. Ook is een drietal scenario’s besproken. De bestuursstijl van dit college kenmerkt zich juist door openheid, transparantie en het delen van informatie. De raad is het hoogste orgaan in gemeenteland. Het delen van relevante informatie is van groot belang. Daarover bestaat geen enkel misverstand.”

Wmo-hulpmiddelen
De Rekenkamer is kritisch op de selectieprocedure van de leverancier Wmo-hulpmiddelen en komt tot de conclusie dat de selectie was gericht op het uitsluiten van een specifieke partij. Dit bestrijdt het college. In het aanbestedingsdocument waren eisen opgenomen om onrealistische aanbiedingen te voorkomen. Volgens het college is van uitsluiting van een specifieke partij hier geen sprake: wel van strenge eisen om de continuïteit van de dienstverlening aan de Capellenaar te waarborgen.
Eveneens zou het college onvoldoende zicht hebben op problemen zoals bijvoorbeeld levertijden van Wmo-middelen door de informele houding ten opzichte van Wmo-opdrachtnemers. Ook deze kritiek weerlegt het college. Waar de Rekenkamer spreekt over informele houding, omschrijft het college dit juist als een pragmatische werkwijze om problemen in een vroeg stadium samen met de Wmo-cliënt aan te pakken.

Ruimte voor verdere verbetering
Hoewel het college op het grootste deel van de bevindingen van de Rekenkamer een andere zienswijze heeft, ziet het college in een aantal aanbevelingen een mogelijke optimalisatie van de huidige werkwijze. Het advies om evaluatie een verplicht onderdeel te laten zijn in een aanbestedingsprotocol in plaats van ‘zinvol’ voor EU-aanbestedingen, het nadrukkelijker voorzien van aanbestedingsdocumenten met passende verantwoordingsafspraken en sancties en ook de beoordelingen van referentieprojecten en tevredenheidsverklaringen zullen beter worden vastgelegd en opgenomen in het aanbestedingsdossier. Eveneens zal het college zich nader beraden op welke informatie in de fasedocumenten eventueel relevant is om (eerder) te delen met de raad.
 
Over de Rekenkamer
De rekenkamer onderzoekt jaarlijks de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het college gevoerde bestuur. Onder het onderzoek naar de rechtmatigheid valt niet de controle op de jaarrekening. De rekenkamer is onafhankelijk en bepaalt zelf welke onderwerpen onderzocht worden. De gemeenteraad kan een gemotiveerd verzoek indienen voor een onderzoek, maar ook inwoners kunnen een gemotiveerd verzoek indienen. De rekenkamer streeft ernaar om twee à drie onderzoeken per jaar uit te voeren."

Het rapport is te zien en lezen op: https://rekenkamer.rotterdam.nl/onderzoeken/grip-op-inkoop/
 

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 17 december 2020