Capelle ondertekent City Deal en wordt 'een slimme stad'

  • donderdag 3 december 2020
  • Sjoerd de Graaff

Digitalisering en technologisering veranderen de komende jaren regio's, steden en dorpen in de hele wereld. Om hierop in te spelen ondertekenden vandaag - weliswaar online -  staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid met bestuurders van 16 gemeenten de City Deal 'Een slimme stad, zo doe je dat'.

Onder hen ook wethouder Maarten Struijvenberg die de overeenkomst namens Capelle aan den IJssel ondertekende. Ook provincies, een waterschap, tientallen bedrijven en maatschappelijke organisaties ondertekenden de deal. Het doel van City Deals is om innovatie aan te jagen. Voor veel bedrijfstakken hebben digitalisering en technologisering geleid tot succesvolle ontwikkelingen. Ook corona heeft laten zien dat digitalisering een essentiële rol speelt in onze samenleving; we werken, leren, bestellen en regelen veel meer vanuit huis. Het samengaan van digitalisering en technologisering en de ontwikkeling van stedelijke gebieden staat nog in de kinderschoenen en verdient een versnelling. Door capaciteit, kennis en middelen op lokaal niveau te bundelen en overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven te laten samenwerken wordt een versnelling gerealiseerd.

Wethouder Struijvenberg is enthousiast over de City Deal voor Capelle. "Als we willen dat onze steden leefbaar blijven, moeten we waar dat kan slim gebruik maken van technologie. Overzicht houden op wat er in je digitaliserende stad gebeurt, toepassen waar handig en wenselijk en de privacy respecterend. In het belang van Capelle doen we mee om daarmee deel uit te maken van een aansprekend kennisnetwerk." De wethouder ziet in Capelle al tal van slimme toepassingen. "Denk aan het zelfrijdende openbaar vervoer, de ParkShuttle, tussen metrostation Kralingse Zoom en Rivium of cameratoezicht of sensoren in ondergronds afvalcontainers die automatisch een seintje geven dat ze geleegd moeten worden."

Kansen voor duurzaamheid en leefbaarheid
Door internet en technologische toepassingen worden objecten en gebruikers in de fysieke ruimte met elkaar verbonden tot een intelligent netwerk. Alles en iedereen kan met elkaar communiceren. Hierdoor ontstaan ook nieuwe kansen om steden duurzamer en leefbaarder te maken. Om die kansen te benutten worden in deze City Deal nieuwe werkwijzen ontwikkeld. De deal richt zich op het veranderen van alles wat gemeenten doen bij het ontwerpen, inrichten, beheren en besturen van hun steden en dorpen. "We leren daarbij gezamenlijk beter te begrijpen wat de echte impact is van digitalisering en technologie, en wat de kansen en beperkingen zijn bij het gebruik van onder meer data en sensoren in de buitenruimte."

Burgermeetinitiatieven
De komende twee jaar pakken de partners van de City Deal minimaal twaalf vraagstukken op om de slimme stad verder te brengen. Het privacyvraagstuk wordt daarbij niet vergeten. Eén van de te ontwikkelen instrumenten is gericht op burgermeetinitiatieven. In tal van steden doen burgers zelf luchtkwaliteitsmetingen, meten ze het geluid of houden ze het grondwater in de gaten. In de City Deal wordt uitgezocht hoe dit betrouwbare metingen oplevert en hoe je omgaat met de data die dat oplevert. Er wordt ook gekeken hoe inwoners op een actieve wijze betrokken kunnen raken.

Volgens Staatssecretaris Knops (BZK) is dit ook een mooi voorbeeld van waar deze City Deal voor staat: "Met de ondertekening willen we nieuwe techniek zo inzetten dat we én kansen benutten én een betere leefomgeving krijgen, én dat we dat op een democratische manier doen."

Gerelateerde artikelen:
Geen gerelateerde berichten gevonden.
Meer nieuws van 3 december 2020