Peter Oskam over wapenstok pilot boa's "Capelle doet mee maar niet omdat er aanleiding toe was"

  • dinsdag 17 november 2020
  • Rob Nieuwveld

Capelle doet mee aan de pilot waarbij boa's (handhavers) een wapenstok gaan gebruiken bij het werk. Dat terwijl burgemeester Peter Oskam steeds heeft gezegd dat hij dat hij daar geen voorstander van is en er geen aanleiding voor is in Capelle.

In gesprek met Radio Capelle dinsdag antwoordde Peter Oskam op de vraag of er iets veranderd is aan de mening die hij diverse keren heeft geuit, dat hij het eigenlijk niet nodig vindt dat de Capelse boa’s een wapenstok of pepperspray gebruiken. “Nee die mening is niet veranderd, ik ben nog steeds van mening dat we het met de andere kwaliteiten kunnen doen maar als er dan toch een pilot is, dan kun je daar beter aan meedoen ondanks het gegeven dat er geen aanleiding toe is. Er zijn geen incidenten geweest waar boa’s zich in noodsituaties bevonden met de gedachte dat wanneer zij een wapenstok hadden gehad ze het daarmee hadden kunnen oplossen.”

Vanaf uiterlijk januari start in tien Nederlandse gemeenten - waaronder Capelle aan den IJssel - een proef waarbij boa’s in de openbare ruimte de beschikking krijgen over de korte wapenstok. Deze pilot zal worden uitgevoerd voor de duur van één jaar. De opgedane ervaringen en de evaluatie van de pilot dienen als input voor nieuwe regelgeving over bewapening en uitrusting van de boa’s.

Burgemeester Peter Oskam zei vervolgens het volgende erover:

"We kregen de kans om aan de pilot mee te doen en voldeden aan de selectiecriteria en het is goed om aan Nederland te laten zien dat je het niet per se hoeft te gebruiken. Dan is de keuze om mee te doen of na een jaar constateren dat het er is. Dan moet je alsnog die opleiding gaan volgen, examens gaan doen en ermee leren werken. Dat is de reden dat Michelle van Dongen (Hoofd Handhaving en Toezicht) en ik hebben gezegd dat we nu meedoen. Tenslotte wordt het takenpakket van de boa’s uitgebreid, het werk wordt steeds moeilijker en we willen graag aan Nederland laten zien hoe goed de boa’s zijn opgeleid en zoveel ervaring hebben, dat ze die wapens niet nodig hebben. Maar als het een keer nodig is, dan kan het en zijn ze ervoor opgeleid. Overigens is het ook zo dat wanneer ze het wapen gebruiken ze altijd verantwoording dienen af te leggen ervoor aan de politie als toezichthouder. Als die beoordeling negatief uitvalt dan loopt de boa het risico dat er sancties volgen of de boa vervolgd wordt. Onderdeel van de training die de boa’s volgen is dus ook gericht op de keuze wanneer het al dan niet te gebruiken. Een combinatie van theorie en praktijk. Ik hoop dat uit die proef blijkt dat Capelle het misschien één of twee keer heeft gebruikt maar op een andere manier de problemen heeft opgelost.

Tijdens de eerste lockdown ben ik bij de boa’s op bezoek geweest en daar lieten ze mij weten dat het werk steeds zwaarder werd maar ze hebben niet om wapens gevraagd. Er zijn lastige situatie geweest zoals confrontaties met jongeren in Capelle over het samenscholen die dan zeiden dat de politie er niets over zei en ondanks die lastige situaties hebben ze het steeds met hun sociale vaardigheden opgelost. Ze vinden het fijn om een camera te dragen zodat je kunt vastleggen wat er gebeurt, het als bewijsmateriaal kunt gebruiken en het ook preventief werkt omdat mensen die camera zien en vervolgens iets niet doen wat ze misschien van plan waren. Dat gaan we nu in combinatie met de wapenstok verder uitbreiden ook al hebben ze niet om die wapenstok gevraagd.

Ik zit nog steeds op diezelfde gedachte. Tegelijkertijd is de gedachte in Nederland dat het werk van de boa’s steeds moeilijker wordt en de vraag speelt of ze niet bewapend dienen te worden. Je ziet ook dat de politie aan sommige zaken niet meer toekomt, met name op gebied van verkeershandhaving en vind ik het niet terecht dat wanneer mensen door een rood verkeerslicht rijden of tegen de richting in en dan een boa zien er vervolgens grapjes over maken omdat die boa niet op kan treden. De overheid zou moeten kunnen optreden en in Utrecht is er een proef met verkeershandhaving waar boa’s beginnen met het uitschrijven van verkeersboetes. Dat zal waarschijnlijk ingevoerd worden in Nederland.

De gescheiden bevoegdheden van boa’s en politie is soms lastig. Wanneer er een groep jongeren bij elkaar staat, niet op voldoende afstand van elkaar en de politie rijdt voorbij omdat zij naar een melding gaan en vervolgens de boa’s erbij komen dan krijg je lastige situaties omdat de jongeren denken dat de politie het toestaat.

Het aantal wijkagenten in Capelle is op orde en is ook van een andere generatie qua leeftijd. Capelle had de wat oudere wijkagenten met hun eigen manier van werken. Wat je nu ziet is de moderne lichting wijkagenten die op social media zichtbaar zijn, WhatsAppen met een ieder en ook even buiten hun wijk bezig zijn indien nodig. De manier van werken is dus veranderd en dat stuitte ook binnen de gemeenteraad op twijfel. Ook bij mij, bij burgemeester  Martijn Vroom van Krimpen aan den IJssel en bij de directie Veiligheid van Rotterdam. We hebben het een kans gegeven en je ziet nu dat de resultaten goed zijn. 

Capelle staat in de top 5 van beste boa’s van Nederland. We worden gevraagd voor lezingen, we worden genoemd waar nodig en dat komt omdat we een bijzonder systeem hebben. Dat bestaat uit twee voorname onderdelen. Ten eerste de selectie en de ontwikkeling van onze boa’s. De meeste boa’s lopen eerst stage in Capelle en daaruit selecteren we de beste en die liggen een niveau hoger dan in de rest van Nederland en worden ook beter betaald. We investeren in geld en energie en in het constant ontwikkelen van de medewerkers. Ten tweede de samenwerking tussen de boa’s en de politie die op een hoog niveau functioneert. Als er iets bijzonders gebeurt bij de boa’s, dan is de politie vrijwel onmiddellijk ter plekke en dat werkt heel goed."

Aldus burgemeester Peter Oskam dinsdag in gesprek met Radio Capelle.

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 17 november 2020
Geen andere berichten van 2020-11-17 gevonden.