Besteding Eneco geld zet zaak scherp bij bespreking begroting Capelle

  • dinsdag 10 november 2020
  • Rob Nieuwveld

Meerdere fracties in de Capelse gemeenteraad zijn teleurgesteld in het college omdat zonder overleg met die raad in de begroting een deel van de Eneco opbrengst is opgenomen.  Die fracties hadden verwacht dat het college dit vooraf met de raad had besproken. Het  gaat om een bedrag tot aan € 20 miljoen.

De SGP reageerde door de stellen dat het college weer de regels overtreedt en ChristenUnie vroeg zich af waarom het college de opgebouwde relatie zo op het spel zet. De SGP lichtte een amendement van SGP, ChristenUnie, CDA, D66 en SP toe waarin het vraagt om eerst de kaders vast te stellen waarbinnen dat geld besteed wordt.

Dit is de tweede keer dat de besteding van de ongeveer 80 miljoen euro, dat de verkoop van Eneco aandelen heeft opgeleverd, tot frictie in de gemeenteraad leidt. Eerder deed wethouder financiën Nico van Veen tijdens een raadsvergadering de uitspraak dat het geld al was besteed. De raad was verontwaardigd en boos, tot de wethouder zijn woorden nuanceerde en het duidelijk werd dat die 80 miljoen nog niet daadwerkelijk besteed was. Nu bij de aanbieding van de begroting 2021 aan de raad, waren meerdere fracties verontwaardigd te lezen dat Eneco geld onttrokken wordt zonder dat de raad daarover in gesprekken in kennis is gesteld.

Wethouder Nico van Veen (Financiën) gaf in zijn reactie aan, dat door de coronacrisis en aangescherpte maatregelen het college snel wilde handelen om ook te investeren in de stad. "De corona problematiek licht hieraan ten grondslag, we willen die gevolgen voor Capelle verzachten" zei wethouder van Veen.  Tevens en vooral verwees de wethouder naar de gelegenheid van de raad om op 19 november via de raadswerkgroep SIR, die een controlefunctie heeft op de besteding Eneco, als ook via de najaarsnota die al in december besproken wordt, zelf uiteindelijk te beslissen wat met het geld gebeurt. "U komt voor 100% aan bod over de besteding van dit Eneco geld want u als raad beslist uiteindelijk over de besteding van het Eneco geld." voegde de wethouder toe. 

In eerste instantie gaat het om 1,9 miljoen euro vooral uit te geven binnen het sociaal domein, iets waar de raad in principe achter kan staan. In deze discussie gaat het echter vooral over de communicatie tussen college en raad.

Uiteindelijk draaide de discussie tussen raadsleden en wethouder naar een heel interessante dialoog met respect voor elkaars standpunten. 

Vanavond in het vervolg van de raadsvergadering zal blijken hoe de raad uiteindelijk beslist over dit gevoelige onderwerp. De Coalitiepartijen Leefbaar Capelle en VVD die een meerderheid in de raad vormen sluiten zich niet aan bij de stelling van SGP en anderen.

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 10 november 2020