Gaan ontwikkelaars Rivium afhaken door vertraging?

  • donderdag 29 oktober 2020
  • Rob Nieuwveld

De gemeente Capelle stelde gisteren tijdens een kort geding dat er daadwerkelijke signalen zijn dat ontwikkelaars in de te transformeren wijk Rivium afhaken indien er verdere vertraging ontstaat in de uitvoering van de plannen. Die vertraging kan tot ver in 2021 ontstaan wanneer er een referendum komt over de plannen voor dat Rivium. Daarover was gisteren een kort geding op initiatief van bewoners van  de wijk Fascinatio. Waaruit die signalen van de gemeente bestaan is overigens nog niet duidelijk.

Een meerderheid van de Capelse gemeenteraad heeft  eind september tegen dat verzoek om een referendum gestemd. Die raad wil doorpakken, ook omdat het al zo lang duurde voor Gebiedspaspoort 2.0 er lag en ondanks veel vragen die er nog zijn vanuit de verschillende fracties over bijvoorbeeld mobiliteit, de druk op het verkeer en de parkeerproblematiek. Juist de voornaamste argumenten van de initiatiefnemers voor dat referendum, de heren Jaco Bruinaars, Henk Bakker en Erik Wolthuis, woonachtig in Fascinatio.

Binnen de Capelse gemeenteraad is verdeeldheid om Capelse burgers te vragen of zij voor of tegen de transitie van het Rivium zijn. Enerzijds omdat wellicht bewoners van wijken als Oostgaarde en Schollevaar ver van dat Rivium wonen en er onverschillig over kunnen zijn. Daarentegen heeft de komst van misschien 5.000 woningen in het nieuwe Rivum invloed op de verkeersstroom in Capelle.

Over twee weken wordt een uitspraak van de rechter verwacht. 

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 29 oktober 2020