Onderzoek onder burgers laat zien dat kwaliteit kleine wateren vaak niet goed is

  • donderdag 22 oktober 2020
  • Willem de Waard

Wel eens afgevraagd hoe het gesteld is met de waterkwaliteit in uw omgeving? In Schieland en de Krimpenerwaard onderzochten deze zomer 250 mensen de kwaliteit van een sloot, singel of kleine plas in hun buurt. Zij deden mee aan ‘vang de watermonsters’. Dit is een landelijk burgeronderzoek naar waterkwaliteit, waaraan dit jaar 2600 mensen deelnamen. Het onderzoek was goed voor meer betrokkenheid en waterbewustzijn. De uitkomsten van het onderzoek waren echter minder goed; 1 op de 5 van de onderzochte kleine wateren is van goede kwaliteit, 80% scoort matig tot slecht. rt matig tot slecht.

De scores in Schieland en de Krimpenerwaard komen overeen met de gemiddelde landelijke scores.  De uitkomst van het burgeronderzoek ‘vang de watermonsters’ toont aan dat alle waterpartners samen voor de opgave staan, om op nog meer plekken de waterkwaliteit te verbeteren. Daarbij is het belangrijk dat waterschappen, drinkwaterbedrijven, gemeenten, provincies en de landelijke overheid goed samenwerken.

Samen zorgen voor goede waterkwaliteit
Iedereen kan bijdragen aan schoon en gezond water. Ook boeren, bedrijven en bewoners kunnen helpen de waterkwaliteit te verbeteren en goed te houden. Bijvoorbeeld door te vergroenen en natuurvriendelijke oevers aan te leggen. En om ervoor te zorgen dat bestrijdingsmiddelen, mest, afvalstoffen, medicijnresten, plastic, vet en verf niet terechtkomen in het oppervlaktewater. Gezond water is van levensbelang voor mens en dier.

Inzicht en waterbewustzijn
Het burgeronderzoek ‘vang de watermonsters’ geeft een beeld van de kwaliteit van kleine wateren en draagt bij aan meer waterbewustzijn en waterbetrokkenheid. Deelnemers aan het onderzoek bekeken o.a. het nitraatgehalte, het doorzicht, de oeverstructuur en de aanwezigheid van waterplanten en -dieren in en om het water. Bij het online inleveren van hun meetgegevens en foto’s kregen zij via een interactieve website extra informatie over waterkwaliteit.

Overeenkomstig landelijk gemiddelde
De uitkomsten van de metingen in Schieland en de Krimpenerwaard, wat overigens een intensief gebruikt gebied is, zijn vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde; 57% van de onderzochte vijvers, vennen, grachten, sloten en kleine plassen scoort slecht (troebel water), 23% matig (tekenen van vervuiling) en 20% goed (helder water met waterplanten en -dieren). Uit de wetenschappelijke controlemeting komt naar voren dat 87% van de kleine wateren slecht scoort als ook stikstof en fosfaat worden meegerekend. Stikstof en fosfaat horen van nature thuis in water. Als de concentratie te hoog is, bijvoorbeeld door vervuiling, kan dat ten koste gaan van sommige plant- en diersoorten.

Het landelijk burgeronderzoek ‘vang de watermonsters’, een initiatief van Natuur & Milieu en ASN Bank, is dit jaar uitgevoerd samen met 7 waterschappen, de Unie van Waterschappen, de Nederlandse Waterschapsbanke, het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en andere partijen uit de waterwereld.

Meer info is te vinden op de site van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/

Gerelateerde artikelen:
Geen gerelateerde berichten gevonden.
Meer nieuws van 22 oktober 2020
Geen andere berichten van 2020-10-22 gevonden.