Kritiek op Gemeente Zuidplas omtrent 'Bomenlijst'

  • woensdag 14 oktober 2020
  • Willem de Waard

Je zou denken dat er wel belangrijkere zaken spelen dan waar ze in de gemeente Zuidplas soms mee bezig zijn. Denk bijvoorbeeld aan het bestrijden van het coronavirus dat tot één van de hoogste van de regio behoort.

Onlangs werd er, in het kader van het bomenbeleidsplan, een nieuwe bomenlijst gepresenteerd. Die lijst kreeg veel kritiek van belangenverenigingen en individuele bewoners. Wethouder Jan Willem Schuurman in de gemeente Zuidplas heeft gezegd dat de gemeente terughoudend is met het kappen van zogenaamde structuurbomen. Hij vindt niet dat die bomen op de lijst met beschermde monumentale en waardevolle bomen moeten komen. Van de lijst werd ongeveer de helft van de bomen geschrapt omdat er nieuwe criteria voor het aanwijzen van waardevolle bomen zijn toegepast.  Structuurbomen zijn bij elkaar passende bomen die in een reeks met elkaar het beeld van de omgeving bepalen.

Op de nieuwste bomenlijst staan bijna 250 particuliere bomen en 150 gemeentelijke exemplaren. Voorheen was de gemeentelijke doelstelling om zo'n 1000 bomen op die lijst te hebben. In de gemeente staan in totaal ongeveer twintigduizend bomen. Bomen die op de bomenlijst staan zijn beschermd en kunnen niet zonder vergunning worden gekapt. 

Behalve op de kaalslag hebben de belangenverenigingen en de gemeenteraad ook kritiek op de manier waarop de lijst is samengesteld. Hij zou niet conform de werkelijkheid zijn. De milieuvereniging en inwoners constateerden na een onderzoek in Moordrecht dat een aantal bomen op het verkeerde adres geregistreerd staan. Er staat ook een boom op de lijst die wegens ziekte al weggehaald is.

Wethouder Schuurman zei in de laatste raadsvergadering dat de gemeente werkt aan een complete lijst en dat de nu verschenen lijst een beginstand is. “Wij willen die lijst zo toegankelijk mogelijk maken, waarbij inwoners ook een boom kunnen aandragen”, aldus Schuurman. Hij zei dat het college niets ziet in het plan om toe te werken naar een lijst van duizend bomen. “Wel willen we in nauw overleg met de belanghebbenden nieuwe bomen aanplanten die de potentie hebben om tot een waardevolle boom uit te groeien. ”Hij benadrukte dat de gemeente terughoudend is met het kappen van bomen. “Dat doen we pas als laatste optie.”

Het gesteggel over de bomenlijst nam tijdens diezelfde raadsvergadering ongewoon veel tijd in beslag. Sommige raadsleden stonden zelfs lijnrecht tegenover elkaar. D66 pleitte bijvoorbeeld voor een systeem waarbij elke boom en locatie wordt beschreven. De SP vond dat maar overdreven omdat bij aanmelding van een boom de inwoners heus wel weten over welke boom en locatie het gaat.  De VVD pleitte ervoor over te gaan tot de orde van de dag met de huidige problemen rond corona, de komende begroting en het Vijfde Dorp.

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 14 oktober 2020