D66 wil referendum over Het Nieuwe Rivium

  • dinsdag 8 september 2020
  • Rob Nieuwveld

D66 wil een raadplegend referendum beleggen over Het Nieuwe Rivium, de beoogde nieuwe woon-werkwijk met 5.000 woningen. Raadslid Zinho Schelkers ziet namens de fractie voldoende aanleiding om dit instrument voor het eerst in Capelle in te zetten .

Een referendum is een stemming onder de kiesgerechtigde Capelse inwoners over een te nemen besluit van de gemeenteraad. De inwoners kunnen voor of tegen het besluit stemmen. Raadsleden zijn niet gebonden aan de uitslag van een referendum. Zij kunnen per referendum bepalen of zij zich al dan niet aan de uitslag zullen houden.

Voor Het Nieuwe Rivium ligt een Gebiedspaspoort 2.0 ter goedkeuring voor bij de gemeenteraad. Daar wordt in de raadsbrede commissie van 16 september over gesproken en eventueel op 28 september in de gemeenteraadsvergadering over besloten.  Dan zal de raad zich ook uitspreken over het verzoek tot dit referendum.

Vooral de parkeer- en mobiliteitsproblematiek in en met name rond Het Nieuwe Rivium is een hekel onderwerp in dit dossier. Dat is dan ook een argument voor D66 naast de financiële consequenties voor de gemeente dus indirect voor de bewoners van Capelle.  Daarnaast noemt D66 ook als argument om een referendum te houden dat bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 een dergelijke ontwikkeling van het Rivium nog niet voorzien was. Het speelde dan ook bij de verkiezingen geen rol, kiezers hebben zich hier niet over kunnen uitspreken. Een referendum geeft de Capelse kiezer de mogelijkheid om zich wel uit te spreken over Het Nieuwe Rivium, gelet op het belang voor heel Capelle, bijvoorbeeld op gebied van financiën, beschikbare woningen en mobiliteitsproblemen.

Het Nieuwe Rivium moet de transformatie worden van het huidige bedrijventerrein tot een gebied met  moderne hoge woontorens, een hip woon-werkterrein en diverse voorzieningen zoals horecagelegenheden en detailhandel.

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 8 september 2020