Een bijzonder verschijnsel in de Capelse natuur: de rode Amerikaanse rivierkreeft

  • dinsdag 8 september 2020
  • Thomas Bresser

De Amerikaanse rivierkreeft (Procambarus clarkii) is in Capelle een bijzonder verschijnsel in de natuur. In de afgelopen maanden werd de Amerikaanse rivierkreeft veelvuldig gespot, maar waarom zien wij dit dier alleen in de late zomermaanden? En is de Amerikaanse Rode rivierkreeft een gevaarlijk dier voor onze natuur hier in Capelle? 

De inheemse rivierkreeft is vrijwel volledig uitgestorven als gevolg van een soort schimmelziekte. In het verleden werden andere exotische soorten ingevoerd uit Noord-Amerika en hier uitgezet. Amerikaanse rivierkreeften komen oorspronkelijk niet voor in Nederland. Als er in een gebied veel van deze uitheemse rivierkreeften leven kunnen ze voor overlast en schade zorgen. Ze woelen de waterbodem om en graven gangen en holen, waardoor waterplanten losraken en oevers verzwakken, afkalven en bagger toeneemt. De kreeften eten veel planten en dieren die hier juist wel van nature voorkomen en ze planten zich snel voort. Dit is niet goed voor de waterkwaliteit en biodiversiteit en verstoort de ecologische balans. 

Waarom kom je de Rode Amerikaanse rivierkreeften in de zomermaanden vaker tegen? 
Je komt in Capelle vooral de Rode Amerikaanse rivierkreeft in de late zomer en het begin van de herfst vaker tegen dan normaal, vooral na een flinke regenbui. De zomer is het paarseizoen voor de rivierkreeft. De vrouwtjes worden geslachtsrijp en seksueel actief door het opwarmen van het water. Tegen het einde van de zomer gaat de rivierkreeft op zoek naar een plek om de eieren af te zetten. Het zoeken naar een veilig onderkomen voor de eieren gebeurd vaak tijdens vochtig weer. De vrouwelijke rivierkreeft draagt de eieren mee onder de staart, dit zorgt ervoor dat ze niet goed kunnen zwemmen en dus kwetsbaar zijn.   

''Er zijn inmiddels veel soorten met name uit Amerika naar Nederland gehaald en hier uitgezet in verschillende gebieden. In Capelle heb je het meest te maken met de Rode Amerikaanse rivierkreeft, deze soort groeit het snelst qua populatie, dit verschilt wel per gebied. Aldus Bram Koese (Stichting EIS-Nederland).  

Vormt de Amerikaanse rivierkreeft een plaag? 
Mensen beschouwen het vaak in de late zomer maanden als een probleem omdat de rivierkreeft dan gezien wordt, terwijl de rivierkreeft er in de andere maanden ook al was maar dan niet fysiek zichtbaar. De populatie van de Amerikaanse rivierkreeft groeit gestaag: 

"Jaar op jaar wordt de Rode Amerikaanse rivierkreeft meer gezien of verschillende plekken, het is iets wat gestaag groeit. De rivierkreeften vormen geen plaag volgens Bram Koese , maar we moeten het niet onderschatten." 

Onderzoek Amerikaanse rivierkreeften
Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard onderzoekt in hun hele beheergebied naar Amerikaanse rivierkreeften. Ze voeren het onderzoek uit op ongeveer 100 locaties in onze regio. Door middel van dit onderzoek komt er meer inzicht in de hoeveelheid rivierkreeften en de hoeveelheid soorten rivierkreeften er leven in onze regio. Deze informatie is nodig omdat sommige Amerikaanse rivierkreeftsoorten negatieve invloed kunnen hebben op ons watersysteem. 

Afgelopen zomer heeft het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard het eerste onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek naar uitheemse rivierkreeften zal jaarlijks plaatsvinden. In het Schielands deel van het onderzoek werden beduidend lagere aantallen rivierkreeften aangetroffen dat in het deel van de Krimpenerwaard. 

''Het is de vraag of dit komt doordat de kreeften Schieland nog niet hebben gekoloniseerd, of dat het gebied minder geschikt is als leefgebied voor deze uitheemse kreeften. Door het onderzoek de komende jaren te herhalen, krijgen we hierover meer duidelijkheid. Dat geeft vervolgens aanknopingspunten voor mogelijke maatregelen'', zegt hoogheemraad Agnes van Zoelen. 

In Capelle zijn er over het algemeen weinig kreeften waargenomen. Uit het onderzoek van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard blijkt dat er in Capelle twee soorten uitheemse kreeften leven. De Rode en de Gestreepte Amerikaanse rivierkreeft (Procambarus acutus) . Ook werden op niet alle onderzoeklocatie in Capelle kreeften gevangen. Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard zal de kreeften de aankomende jaren blijven monitoren. 

Foto: Stichting EIS-Nederland

Gerelateerde artikelen:
Geen gerelateerde berichten gevonden.
Meer nieuws van 8 september 2020